Plastik & metal til genbrug kan nu afleveres

i  beholdere opsat i hjørnet i indgangen før vaskekælderen

Her er en lille oversigt over det, der kan genbruges:

Genanvendeligt metalemballage-affald er f.eks.: Dåser til drikkevarer, konservesdåser, metallåg og metalkapsler. Metalemballageaffald skal være tømt for indhold og må ikke have indeholdt farlige kemikalier.

Ang. plastik:

” ✔ Ja tak til:
• Plastemballage fra mad (tømt for indhold)
• Plastlåg
• Plastflasker, -bøtter, -dunke, -spande
• Plastfolie/husholdningsfilm
• Plastposer
• Plastbestik
• Plastlegetøj (uden PVC og elektronik)
• Bobleplast

./. Nej tak til:
• Frostvare-, chips- og kaffeposer → Restaffald
• Flamingo og plastlignende flamingo fra madvarer → Restaffald
• Medicinemballage → Apoteket, Genbrugsstationen
• Plastemballage fra kemikalier →Genbrugsstationen
• PVC (fra fx regntøj og VVS-rør) → Genbrugsstationen

Plasten skal være tømt for væske, og rester skal være skrabet ud.
Poser fra chips, kaffe og frostvarer består af flere meget sammensatte materialer og kan derfor ikke
genanvendes som hverken plast eller metal.”
(Citat fra Gentofte Kommunes vejledning ”Genbrug med hjertet” s. 9)

Se på side 8 hvordan plasten bliver behandlet for at genanvendes:

Se mere om alt, der skal genanvendes i hæfte om affaldsordninger og sortering – Etageejendomme klik

Information in English on recycling of plastics (p. 8 & 9) & metals (page 9 & 10) in  ‘Recycling at heart’ for Blocks of Flats: klik

Opstillingen af denne beholder skal teste, om der senere er behov for ugentlig afhentning.

Besluttet af bestyrelsen den 4. september 2018