Så er indsamling af madaffald startet her i Bellavista

Vi har alle i dag modtaget en såkaldt køkkenspand med grønne poser til madaffald, og der er nu to containere til madaffald ved siden af de andre i Vestgården.

Du kan læse mere om ordningen her

Når du sorterer dit madaffald, bliver det til naturgas og gødning til nye afgrøder:

Når vi genanvender madaffaldet, giver det en bedre udnyttelse af ressourcerne end hvis vi fortsætter med at brænde det.

Tømning af skakterne fortsætter som hidtil.

PS: Gentofte kommune skriver: “Ønsker du ikke at bruge din køkkenspand, kan du aflevere spanden til den affaldsansvarlige i din ejendom, som kan opbevare spanden som reserve.”

Hos os vil det sige, at du kan aflevere spanden ved viceværtkontoret.