Information til nye beboere i Bellavista

Juni 2018 ( senest revideret maj 2019)

 

Velkommen til Bellavista

Arkitekt Arne Jacobsens ikoniske ejendom beliggende Strandvejen 419 -433/Bellevuevej 1-7, 2930 Klampenborg.

Bygningerne blev opført 1931-1934 og opdelt i 66 ejerlejligheder 1980.

I 1987 blev både bygninger og matriklens omgivelser fredet.

Bellavista er med sin modernistiske stil berømmet som et af Arne Jacobsens hovedværker og en væsentlig del af ”Den Hvide By”.

Bellavista besøges hvert år af talrige turister og arkitektstuderende fra hele verden.

Vi har som ejere og brugere en fælles interesse i, og et fælles ansvar for, at bygningerne altid fremstår enkle og rene i deres udtryk.

Men ikke kun for turisternes skyld. Vi der bor i ejendommen skal også dagligt kunne glæde os over stilen i de enkle ”funkislinjer” og sidst men ikke mindst, skal vi sørge for at ejendommens karakter, kvalitet og standard opretholdes og vedligeholdes. Derfor er det vigtigt at både kommende og nuværende beboere sætter sig ind i, hvad det indebærer at bo i en fredet ejendom, og hvad der er specielt for Bellavista.

Ejendommens facader, vinduer, opgange og udendørsarealer har gennemgået en altomfattende renovering og forbedring i årene 2015-2018. I årene herefter vil der blive budgetteret med en vedligeholdelsesplan, som bestyrelsen har ansvaret for.

I det daglige har vi alle et ansvar for at opretholde ejendommens standard samt tage hensyn til stedets ”ånd”.

 

Bestyrelsen vil med denne skrivelse og nævnte bilag give en kort information om de praktiske forhold, som kan hjælpe nye ejere og beboere til rette i Bellavista og vedlægger ejerforeningens vedtægter, gældende husorden, information om bestyrelse og administrator, håndværkerliste samt vejledning til rengøring/behandling af altangulvene.

Her er link til første del af manualen “Bellavista. Bevaringsværdier i bebyggelsens lejligheder og vejledning til modernisering af køkkener og badeværelser, udarbejdet for Kulturarvsstyrelsen”, klik her

(Findes også her som ekstern link Klik for at hente filen. Bellavista manual med forside.pdf)

Her er link til anden del af manualen med registrering af originale elementer og væsentlige ændringer i de enkelte lejligheder i Bellavista (med 17 undtagelser) foretaget i 2006: Bellavista registrering

I egen interesse bør alle ejere læse manualen før man planlægger eventuelle ændringer i sin lejlighed.

Kulturstyrelsens praksis for nødvendige dispensationer opleves som meget restriktiv.

 

 

Nedenfor en kort gennemgang af oplysninger og foreningsvedtagelser:

VICEVÆRT:
Viceværten har kontor i kælderen i 429. Kan træffes på e-mail: vicevbellavista@gmail.com og har desuden træffetider på døren. Viceværten er engageret af ejerforeningen og har derfor som arbejdsområde ejendommens fællesarealer.

RENGØRING AF OPGANGE:
Som et led i vedligeholdelsen af vores nyistandsatte ejendom gøres der rent i alle opgange to gange om ugen.

HÅNDVÆRKERE:
Ejere skal selv afholde udgifter til håndværkere på indvendige reparationer og udskiftninger. Lejere skal kontakte deres udlejer direkte, medmindre der er tale om meget akutte spørgsmål f.eks. udstrømmende vand o. lign. Foreningen har udfærdiget den vedlagte liste over faste håndværkere, der kender ejendommen. Klik her

PARKERING:
Parkering er kun tilladt i de afmærkede P-båse med gyldigt P-kort, som udstedes af vores P-vagt firma. Det omdeles hvert år i december af viceværten. Beboere med garage kan i henhold til gældende husorden ikke benytte P-pladserne på matriklen, da antallet af p-pladser er begrænset (19 p-pladser). Alle må foretage af- og pålæsning i 10 min efter indkøb foran diverse opgange.

HUNDE OG ANDRE HUSDYR:
Efter vedtægternes § 22 er hunde- og kattehold kun tilladt, hvis bestyrelsen har modtaget og godkendt en skriftlig ansøgning inden indflytning eller anskaffelsen. Efter den gældende husorden dispenseres der p.t. alene for det generelle forbud i vedtægterne på vilkår, at der kun må være en hund/kat i hver opgang.
Det bedes også respekteret, at hunde ikke må luftes på Bellavistas matrikel. Især er det vigtigt, fordi både børn og voksne færdes på græsarealet hele året. Hvis uheldet er ude, bedes hundeejere naturligvis om at fjerne efterladenskaber.

CYKLER:
Husk at placere cykler i cykelkældre eller cykelstativer. Der forefindes en cykelkælder i nord- og sydfløj. Vi og eventuelle gæster kan dog i kortere tidsrum placere cykler ved cykelbøjlerne ved opgangene.

BARNEVOGNE OG LEGETØJ:
Barnevogne må i princippet ikke stå parkeret under trappen i opgangen. Legetøj og barnevogne bedes opbevaret i kælderrum eller cykelkælder.

FÆLLESRUM:
I kælderen nord for nedgangen i Strandvejen 433 forefindes et fælleslokale, der kan benyttes af medlemmerne. Låsen betjenes med den almindelige systemnøgle.

ALTANER:
Altanerne er, udover at være skønne at opholde sig på, en vigtig men sårbar del af den arkitektoniske helhed og konstruktion.
Husk at også altanerne er nyrenoverede og er konstruerede på en sådan måde, at afvanding kun foregår via et enkelt afløb, det påhviler hver enkelt bruger at holde rent og funktionsdueligt. På belægningerne må der ikke ophobes fugt af nogen art. Derfor er tæpper, træplader eller lignende på altangulvet, ikke tilladt, fordi det ødelægger den nye membran, som skal vedligeholdes efter særlige forskrifter. Se venligst bilag: Altangulv.
Der må ikke placeres blomsterkummer udvendigt. Tørring af håndklæder eller luftning af dyner og tæpper bør holdes inde på selve altanen.

MARKISER OG PARASOLLER:
Det er vedtaget på generalforsamling, at alle parasoller skal være enten helt hvide, blå eller blå og hvidstribede.
Det samme gælder for markiser. Bemærk dog venligst, at man ikke kan opsætte en ny markise uden Slots- og Kulturstyrelsens godkendelse – flere har forsøgt at få en sådan godkendelse efter fredningen, men det er blevet afslået i alle kendte tilfælde.
Enhver montering eller bygningsændring udvendigt vil ligeledes kræve foreningens forudgående godkendelse.

AFFALD OG STORSKRALD:
Der står sorteringscontainere på den offentlige parkeringsplads ved Bellevuevej. Her kan man komme af med sine flasker, aviser og batterier. Det er kun affald fra husholdningen, som må komme i affaldsskakterne. Hvis man har større ting og pap skal de kommes i den storskraldscontainer, som viceværten sørger for bliver opstillet på Bellevuevej hver anden måned. Dette meddeles via e-mail og opslag udenfor viceværtkontoret.

GRILL:
Det er også vedtaget, at man ikke må grille på altanerne. Der henvises til Bellevue Strand eller Strandpark.

TV-PAKKE OG WIFI:
Der er installeret YOUSEE i ejendommen og ”grundpakken” betales af Ejerforeningen. YOUSEE kan også levere bredbåndsforbindelse – for ejers egen regning.

VASKEFACILITETER OG TØRRERUM:
Vi kan tilbyde nye maskiner i den fælles vaskekælder. Der er tre vaskemaskiner, en tørretumbler og en rullemaskine. Man booker tid online i tidsrummet 8 – 20 alle dage. Vaskebrik udleveres af viceværten, hvorefter man opretter sig med en kode. Vaskemaskinerne har blødgøringsanlæg, så husk kun at bruge lidt sæbe og skyllemiddel er ikke nødvendigt.
Der er i alt tre tørrerum, et i hver fløj. Beboere på Bellevuevej bedes benytte tørrerum 5, 1. dør tv. Beboere i nr. 419-427 bedes benytte tørrerum 52B. Men alle har naturligvis ret til at bruge det store tørrerum ved siden af viceværten. Det gælder for alle tre rum, at det tørre tøj skal hentes 1 døgn efter ophængning, og at man i det hele taget holder orden i disse fælles rum.
Ved indgangen til vaskeælderen er opsat en hjertestarter.

EJER/LEJER:
Som ejer kan man efter vedtægterne ikke udleje sin lejlighed uden bestyrelsens godkendelse af lejekontrakten. Lejer skal tiltræde samme forpligtelser som ejer ifølge Husorden (Se bilag: vedtægter § 22) og acceptere foreningens påtaleret.

INTRO TIL BELLAVISTA:
Bestyrelsen vil gerne invitere til en lille rundvisning på ejendommen, hvor man kan se lokaliteterne og stille spørgsmål. Kontakt venligst beboer Debbie Kanø (2965 8886) og aftal tid.

—ooo0ooo—

Med disse informationer håber vi at have besvaret nogle af de spørgsmål der opstår, når man skal orientere sig i forhold til at bo et nyt sted, i dette tilfælde den fredede ejendom Bellavista.

Der kan altid rettes henvendelse til administrator eller bestyrelsen – gerne til foreningens mail: bvbestyrelse@gmail.com, hvis der er behov for yderligere information.

Udover disse nødvendige praktiske informationer skal det også siges, at bestyrelsen står i spidsen for både et hyggeligt julearrangement sidst i november, hvor et stort juletræ tændes på græsplænen efterfulgt af julesang, gløgg og æbleskiver og normalt en sommerfest med kroket på græsplænen.

Velkommen med håbet om et godt samvær, ”samarbejde” og fællesskab i Bellavista.
Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Ejerforeningen Bellavista

 

Oversigt over bestyrelsen i Ejerforeningen Bella Vista, valgt 11. april 2019

Henrik Nehammer, formand
Strandvejen 425, st. th

Flemming Hedemark
Strandvejen 429, st. tv

Charlotte Mygind Hartvig
Strandvejen 429, st. th

Egon Hedegaard
Bellevuevej 5, 1. tv

John Robbert
Strandvejen 429, 1. tv

Torben Kitaj
Strandvejen 427, st. tv

 

Kontakt til bestyrelsen:
bvbestyrelse@gmail.com

 

Kontakt til administrationen:
Newsec/Datea A/S, Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs Lyngby
Ejd. Nr. 42019 Administrator Camilla Faber
Direkte tlf.: +45 45268610
CAF@newsec.dk

Hjemmeside: bellavista2930.dk

SE BILAG TIL  DETTE BREV, klik her

Bilaget indeholder:

Vedtægter
Husorden
Bestyrelse/administrator
Vedligehold altaner
Vedligehold vinduer

Link til kulturstyrelsens manual for Bellavista, klik her