Uncategorized

Brug af ny håndværkervejledning

Posted on

Kære beboer i Bellavista

Da der igennem tiderne har været nogle knap så positive oplevelser med
håndværkerne i forbindelse med diverse reparations- og vedligeholdelsesopgaver på
ejendommen og lejlighederne, har bestyrelsen fundet det betimeligt at
udarbejde vedlagte korte håndværkervejledning.

Klik her  for håndværkervejledningen som pdf-fil.

Håndværkervejledningen bedes fremadrettet venligst udleveret til
håndværkere, der er involveret i arbejder på ejendommen respektivt i
den enkelte lejlighed. Det er den enkelte beboers, lejers eller
udlejers ansvar at sørge for at vejledningen bliver overholdt samt
attesteret.

Håndværkervejledningen vil kunne downloades her direkte fra ejerforeningens
hjemmeside og alternativt kunne findes vedopslagstavlen eller rekvireres hos viceværten.

Vi håber I vil respektere vedlagte ”Håndværkervejledning”.

På forhånd tak.

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

John Robbert

 

Uncategorized

Velkommen til generalforsamling i E/F Bellavista den 11. april 2019 kl. 20.00

Posted on

Stedet er som sidste år Skovshoved Sejlklub.

Her er kopi af de 3 dokumenter, der er blevet sendt ud til alle medlemmer:

Indkaldelse med dagsorden, formandens beretning og bilag: Klik her

Årsrapport E/F Bellavista fra 01.01.2018 til 31.12. 20018: Klik her

Budget m. prognose fra 01.01.2019 til 31.12.2019: Klik her

 

Følgebrev til yderrligere 2 dokumenter  (sendt ud til alle ejere tirsdag den 9. april): Klik her

Til Bellavistas bestyrelse om trafikproblemer: Klik her

Renoveringsprojekt-regnskab 2015-18: Klik her

 

FOTOS FRA RENOVERINGEN AF PRINSESSESTIEN TORSDAG DEN 4. APRIL 2019:

     

Uncategorized

Status over kommunikationen i Ejerforeningen Bellavista i 2018

Posted on

Der er i 2018 blevet sendt godt 30 mails på viceværtens mail til alle beboere med besked om alt relevant fra meldinger om reparationer mm. til invitationer til arrangementer.

Der er også blevet udsendt 3 nyhedsbreve pr. mail. Disse er også at finde på denne hjemmeside, der blev oprettet i foråret 2018 med information som alle beboere (og særligt nye beboere) har brug for løbende at kunne finde.

Henvendelser til bestyrelsen sker fortsat gennem bestyrelsens mail bvbestyrelse@gmail.com, mens mange løbende sager kommunikeres direkte mellem bestyrelsesmedlemmer og beboere.

For øvrigt er det stadig sådan at der er enkelte beboere, der ikke læser mails, og de får en papirudgave af alle viceværtens mails.