Uncategorized

Har du sikret dig mod, at dine ting i kælderen bliver våde …

Posted on

… hvis der kommer en vandskade, og der kommer vand på gulvet i dit kælderrum?

Inden for det sidste år har vi haft vandskade med oversvømmelse i en del af både nordfløjens og sydfløjens kældre.

Vi kan ikke helt sikre os mod rørskader i dette gamle bygningsværk fra 1934, så vi opfordrer dig til at checke, om alt i din kælder er løftet minds 5 cm. fra gulvet.

 

Her er et par eksempler på hvordan beboere har gjort det:

  

 

Hvis du mangler træ kan jeg gerne hjælpe dig.

Egon Hedegaard eghedegaard@gmail.com

Uncategorized

Besigtigelse af alle altanbunde 2.11.21, se her

Posted on

Grundet et af en enkelt beboer påpeget problem med epoxymembranen på altanerne (lavet for 5- 6 år siden) har bestyrelsen besluttet, at en sagkyndig fra Condor Kemi (som udførte altanrenoveringen) skal ”screene” samtlige altanbunde.

Jens Mortensen, Condor Entreprise A/S regner med at nå 8 stk. i timen forudsat der er adgang m.v. og foreslår opgaven løst den 2. november i år.

For ikke at ulejlige beboerne mere end nødvendigt vil besigtigelsen blive opdelt således:

Beboere i Bellevuevej 1 – 7 bedes være hjemme, eller på anden måde (nøgle hos nabo eller vicevært?) sikre adgang tirsdag den 2/11 ml. 08.00 og 10.30, hvor Jens Mortensen vil ringe på og anmode om adgang til altanen – det vil tage maks 5 minutter pr. lejlighed.

Beboere på Strandvejen 427 ( kun 1. og 2.sal) samt Strandvejen 429 – 433, bedes på samme måde være hjemme eller sikre adgang tirsdag den 2/11 ml. 10.30 og 12.30.

 Beboere på Strandvejen 425 (kun 1. og 2. sal) samt Strandvejen 423 – 419, vil få besøg af Jens Mortensen tirsdag den 2/11 mellem 13.00 og 15.00.

Tak til Uwe Jahn for udlån af tegninger

Uncategorized

Kragerne jagter gåsebillelarver i græsplænen

Posted on

Anlægsgartneren har skrevet til os:

“Har været på jagt i jeres plæne. Jeg fandt kun disse hyggelige fyre:

Det er gåsebille-larver.

Gåsebiller sværmer i maj starten af juni og lægger sine æg i plæner. Larverne klækkes i juli måned. De skal bekæmpes mens de er små, dvs. i perioden 25. juli til 15. september. Bekæmpelsesmidlet (nematoder) kan KUN købes i den periode. Så vi må vente til næste sæson. Og være på vagt i juni-juli måned. Hvor man graver ned i plænen for at se om larverne er tilstede.

Og kemiske insekticider er ikke at foretrække på så store arealer.

Mvh

 Carsten Visler, konsulent”

På spørgsmålet om hvad vi så kan gøre skriver Carsten:

“Det giver ikke rigtig mening, at ”ordne” plænen på nuværende tidspunkt.

Kragefuglene vil grave indtil frosten kommer.

  • Så en forårssoignering (slut marts-april mdr.) med harpet muld og eftersåning, på de hærgede områder.
  • Derefter holder vi øje med billens sværmning og æglægning i slut maj-juni mdr.
  • I slut juni-juli prøvegraves, der får vi konstateret, om der er larver i plænen. Hvis det er tilfældet behandles i juli-august måned.

 

PS, til orientering, jeg beskærer lindetræet efter løvfald.”

Summa summarum:

Årsagen er ikke,at robotklæneklipperen har klippet græsset for kort.

Det ser ud til, at vi må finde os i kragerne indtil frosten kommer!

Uncategorized

Så er indsamling af madaffald startet her i Bellavista

Posted on

Vi har alle i dag modtaget en såkaldt køkkenspand med grønne poser til madaffald, og der er nu to containere til madaffald ved siden af de andre i Vestgården.

Du kan læse mere om ordningen her

Når du sorterer dit madaffald, bliver det til naturgas og gødning til nye afgrøder:

Når vi genanvender madaffaldet, giver det en bedre udnyttelse af ressourcerne end hvis vi fortsætter med at brænde det.

Tømning af skakterne fortsætter som hidtil.

PS: Gentofte kommune skriver: “Ønsker du ikke at bruge din køkkenspand, kan du aflevere spanden til den affaldsansvarlige i din ejendom, som kan opbevare spanden som reserve.”

Hos os vil det sige, at du kan aflevere spanden ved viceværtkontoret.

Uncategorized

Tre steder hvor du kan finde en hjertestarter

Posted on
  1. På gavlen af bademesterens hus på Bellevue Strandbad, er der en udendørs hjertestarter som er tilgængelig døgnet rundt.
  2. Inde i Bellevue Teateret er der en hjertestarter som er offentligt tilgængelig i åbningstiden.
  3. Ved indgangsdøren til vaskeriet  i kælderen under vestfløjen i Bellavista – lige ved indgangen til kælderen fra opgangen Strandvejen 429.

På generalforsamlingen den 10. august 2021 blev det foreslået, at vores hjertestarter her i Bellavista  flyttes udendørs, så hjerteløbere kan tilgå den uden nøgler. Men det er ikke så enkelt, fordi den, vi har, er kun til indendørs ophængning. En udendørs hjertestarter koster fra 19.000 kr til 25.000 kr + løbende support.

Se evt. https://hjertestarter.dk/find-hjertestartere/find-hjertestartere#

Uncategorized

Fotografering af Bellavista

Posted on

Kære beboere

I forbindelse med, at der i den nærmeste fremtid vil blive taget billeder af Bellavista til brug for bogen om ditto og Arne Jacobsen, vil nogle af disse billeder blive taget med drone.

Hvilke dage, det bliver, vil være vejrbestemt, men et er dog sikkert, nemlig at juridiske forhold herom naturligvis vil blive overholdt, således at privatlivets fred ikke krænkes. 

Evt. spørgsmål herom kan rettes til John Robbert ( robbert@mail.dk )

Tak til Uwe Jahn for udlån af tegning