Uncategorized

Hvad var anderledes i dagligdagen i Bellavista fra starten i 1930’erne?

Posted on

På denne pose fra købmandshandlen Bellevuevej 7 kan man se en tegners indtryk af facaden, hvor der står “TOBAK – VIN – KOLONIAL” over udstillingsvinduerne.

Det var ikke den eneste butik i bebyggelsen fra starten i 1934.

Der var cykelhandel og cykelreparation i det, der nu er café.

Der var vist også ismejeri i Bellevuevej nr. 5 i stuen til venstre. Der, hvor der indtil fornylig har været skilte med “Bellavista Salonen”.

Foruden butikker må der også have været en dagligdag, der prægedes af …

  • at tjenestepigerne og hjemmegående husmødre vaskede tøj i gruekedlerne i kældrene
  • at mælkedrenge hver morgen satte mælkeflasker mm. ind i “indleveringsskab til mælkeflasker og morgenbrød”. Sådan beskrev Arne Jakobsen selv rummet i indgangsdøren til hver lejlighed, som dengang havde låge både udenfor og indenfor.
  • sporvognslinje 14 kørte gennem Bellevuevej

Viceværten boede i Strandvejen 433, stuen tv. og havde sin daglige dont her i Bellavista. Tømningen af affald, der blev smidt i skakterne, kan ikke have været i form af store plastikposer som nu (faktisk en plastikslange, der bliver bundet i begge ender). Der har vel også været meget mindre affald.

Der har været fyret med kul eller koks, som blev skovlet ind gennem de store luger, som stadig er der på muren i Vestgården lige efter nedgangen til vaskeriet. I den dybe varmekælder, der ligger en hel etage under kælderniveauet, må der have været en stor kedel, hvor fyrbødere har fodret ovnen som på et skib. Det må vel have været en opgave næsten døgnet rundt! (?)

Der har nok været flere opgaver, der blev løst med menneskekraft her, men som nu bliver løst med teknik:

Når Bellavista roses af arkitekter som et funktionalistisk byggeri, så fremhæves lejlighederne og det udvendige altid. Men det har også været et byggeri hvor de funktioner, der skulle fungere i dagligdagen i 1930´ernes verden har været tænkt godt ind.

Til daglig tænker man næsten ikke på, hvor mange funktioner, der er blevet flyttet ”ud i byen” eller er blevet afløst med teknik.

Men funktionerne i Bellavista har forandret sig, og ikke kun i form af funktioner, der er forsvundet. Vi har jo en moderne vaskekælder, men noget af det nye er derimod ret usynligt til daglig. Der er nu internet og TV gennem YouSee i form af COAX-kabler, og der er fiberkabelnet installeret i over halvdelen af lejlighederne, for slet ikke at tale om masser af mobiltelefoner i brug.

Send venligst tilføjelser og rettelser til teksten. Hvis nogen har fotos, der må kopieres, så tager jeg imod tilbuddet med tak.

med venlig hilsen

Egon Hedegaard eghedegaard@gmail.com

 

Denne faktura fra købmanden viser et eksempel på priserne i 1955:

Uncategorized

Har du sikret dig mod, at dine ting i kælderen bliver våde …

Posted on

… hvis der kommer en vandskade, og der kommer vand på gulvet i dit kælderrum?

Inden for det sidste år har vi haft vandskade med oversvømmelse i en del af både nordfløjens og sydfløjens kældre.

Vi kan ikke helt sikre os mod rørskader i dette gamle bygningsværk fra 1934, så vi opfordrer dig til at checke, om alt i din kælder er løftet minds 5 cm. fra gulvet.

 

Her er et par eksempler på hvordan beboere har gjort det:

  

 

Hvis du mangler træ kan jeg gerne hjælpe dig.

Egon Hedegaard eghedegaard@gmail.com

Uncategorized

Besigtigelse af alle altanbunde 2.11.21, se her

Posted on

Grundet et af en enkelt beboer påpeget problem med epoxymembranen på altanerne (lavet for 5- 6 år siden) har bestyrelsen besluttet, at en sagkyndig fra Condor Kemi (som udførte altanrenoveringen) skal ”screene” samtlige altanbunde.

Jens Mortensen, Condor Entreprise A/S regner med at nå 8 stk. i timen forudsat der er adgang m.v. og foreslår opgaven løst den 2. november i år.

For ikke at ulejlige beboerne mere end nødvendigt vil besigtigelsen blive opdelt således:

Beboere i Bellevuevej 1 – 7 bedes være hjemme, eller på anden måde (nøgle hos nabo eller vicevært?) sikre adgang tirsdag den 2/11 ml. 08.00 og 10.30, hvor Jens Mortensen vil ringe på og anmode om adgang til altanen – det vil tage maks 5 minutter pr. lejlighed.

Beboere på Strandvejen 427 ( kun 1. og 2.sal) samt Strandvejen 429 – 433, bedes på samme måde være hjemme eller sikre adgang tirsdag den 2/11 ml. 10.30 og 12.30.

 Beboere på Strandvejen 425 (kun 1. og 2. sal) samt Strandvejen 423 – 419, vil få besøg af Jens Mortensen tirsdag den 2/11 mellem 13.00 og 15.00.

Tak til Uwe Jahn for udlån af tegninger

Uncategorized

Kragerne jagter gåsebillelarver i græsplænen

Posted on

Anlægsgartneren har skrevet til os:

“Har været på jagt i jeres plæne. Jeg fandt kun disse hyggelige fyre:

Det er gåsebille-larver.

Gåsebiller sværmer i maj starten af juni og lægger sine æg i plæner. Larverne klækkes i juli måned. De skal bekæmpes mens de er små, dvs. i perioden 25. juli til 15. september. Bekæmpelsesmidlet (nematoder) kan KUN købes i den periode. Så vi må vente til næste sæson. Og være på vagt i juni-juli måned. Hvor man graver ned i plænen for at se om larverne er tilstede.

Og kemiske insekticider er ikke at foretrække på så store arealer.

Mvh

 Carsten Visler, konsulent”

På spørgsmålet om hvad vi så kan gøre skriver Carsten:

“Det giver ikke rigtig mening, at ”ordne” plænen på nuværende tidspunkt.

Kragefuglene vil grave indtil frosten kommer.

  • Så en forårssoignering (slut marts-april mdr.) med harpet muld og eftersåning, på de hærgede områder.
  • Derefter holder vi øje med billens sværmning og æglægning i slut maj-juni mdr.
  • I slut juni-juli prøvegraves, der får vi konstateret, om der er larver i plænen. Hvis det er tilfældet behandles i juli-august måned.

 

PS, til orientering, jeg beskærer lindetræet efter løvfald.”

Summa summarum:

Årsagen er ikke,at robotklæneklipperen har klippet græsset for kort.

Det ser ud til, at vi må finde os i kragerne indtil frosten kommer!

Uncategorized

Så er indsamling af madaffald startet her i Bellavista

Posted on

Vi har alle i dag modtaget en såkaldt køkkenspand med grønne poser til madaffald, og der er nu to containere til madaffald ved siden af de andre i Vestgården.

Du kan læse mere om ordningen her

Når du sorterer dit madaffald, bliver det til naturgas og gødning til nye afgrøder:

Når vi genanvender madaffaldet, giver det en bedre udnyttelse af ressourcerne end hvis vi fortsætter med at brænde det.

Tømning af skakterne fortsætter som hidtil.

PS: Gentofte kommune skriver: “Ønsker du ikke at bruge din køkkenspand, kan du aflevere spanden til den affaldsansvarlige i din ejendom, som kan opbevare spanden som reserve.”

Hos os vil det sige, at du kan aflevere spanden ved viceværtkontoret.