Velkommen til

Bellavista
2930

Ejerforening i Klampenborg

Hvorfor er vi her?

Formålet er løbende at informere om bestyrelsens arbejde og at samle dokumenter og links, som vi ejere har brug for let at kunne finde. Desuden at oplyse om den funktionalistiske arkitekturperle Bellavista og dens historie.

Bellavista artikler

Læs de seneste artikler

Høringssvar til Gentofte Kommune om parkeringsregler

Kære alle beboere i Bellavista   Til orientering overvejer Gentofte kommune  i øjeblikket om parkeringsreglerne i kommunen skal justeres, herunder om kontrollen skal skærpes. Se https://gentofte.dk/det-lokale-demokrati/sammen-om-gentofte/borgermoeder-hoeringer-og-afgoerelser/borgerdialog-om-ny-parkeringsorden/.

Læs mere »

Velkommen til nye beboere i Bellavista

Læs vores
velkomstbrev til nye beboere

Bygningerne blev opført 1931-1934 og opdelt i 66 ejerlejligheder i 1980.

I 1987 blev både bygninger og matriklens omgivelser fredet.

Historien begyndte her

“Arne Jacobsens første store projekt blev boligområdet Bellavista nord for København. Det blev opført i årene 1932 til 1933.” 

Modernismen

“Her kunne han gøre funktionalisternes drøm om den moderne by til virkelighed. I pressen omtalte man da også Jacobsen som Danmarks svar på Le Corbusier, den schweizisk-franske arkitekt, der var en af hovedmændene bag modernismen.”

Elegant, let og enkel

“De 66 lejligheder blev opført i funktionalismens enkle stil. Bygningerne var elegante, lette og enkle. Materialet var hvidpudset mursten, der gav en glat og plan overflade. “

Har du nogen spørgsmål?

Kontakt os