Juni 2018 ( senest revideret 9.4.2024)

Velkommen til Bellavista

Arkitekt Arne Jacobsens ikoniske ejendom beliggende Strandvejen 419 -433 & Bellevuevej 1-7, 2930 Klampenborg.

Bygningerne blev opført 1931-1934 og opdelt i 66 ejerlejligheder i 1980.

I 1987 blev både bygninger og matriklens omgivelser fredet.

Bellavista er med sin modernistiske stil berømmet som et af Arne Jacobsens hovedværker og en væsentlig del af ”Den Hvide By”.

Bellavista besøges hvert år af talrige turister og arkitektstuderende fra hele verden.

Vi har som ejere og brugere en fælles interesse i, og et fælles ansvar for, at bygningerne altid fremstår enkle og rene i deres udtryk.

Men ikke kun for turisternes skyld. Vi, der bor i ejendommen skal også dagligt kunne glæde os over stilen i de enkle ”funkislinjer” og sidst men ikke mindst, skal vi sørge for at ejendommens karakter, kvalitet og standard opretholdes og vedligeholdes. Derfor er det vigtigt at både kommende og nuværende beboere sætter sig ind i, hvad det indebærer at bo i en fredet ejendom, og hvad der er specielt for Bellavista.

Ejendommens facader, vinduer, opgange og udendørsarealer har gennemgået en altomfattende renovering og forbedring i årene 2015-2018. I årene herefter vil der blive budgetteret med en vedligeholdelsesplan, som bestyrelsen har ansvaret for.

I det daglige har vi alle et ansvar for at opretholde ejendommens standard samt tage hensyn til stedets ”ånd”.

Bestyrelsen vil med denne skrivelse og nævnte bilag give en kort information om de praktiske forhold, som kan hjælpe nye ejere og beboere til rette i Bellavista. Der er også links til ejerforeningens vedtægter, gældende husorden, information om bestyrelse og administrator, håndværkerliste samt vejledning til rengøring/behandling af altangulvene.

Her er link til første del af manualen “Bellavista. Bevaringsværdier i bebyggelsens lejligheder og vejledning til modernisering af køkkener og badeværelser, udarbejdet for Kulturarvsstyrelsen”, klik her

(Findes også her som ekstern link Klik for at hente filen. Bellavista manual med forside.pdf)

Her er link til anden del af manualen med registrering af originale elementer og væsentlige ændringer i de enkelte lejligheder i Bellavista (med 17 undtagelser) foretaget i 2006: Bellavista registrering

I egen interesse bør alle ejere læse manualen før man planlægger eventuelle ændringer i sin lejlighed.

Kulturstyrelsens praksis for nødvendige dispensationer opleves som meget restriktiv.

Nedenfor en kort gennemgang af oplysninger og foreningsvedtagelser:

VICEVÆRT:
Viceværten har kontor i kælderen i 429. Viceværten er engageret af ejerforeningen og har derfor som arbejdsområde ejendommens fællesarealer.

Beboerkontakt til vicevært om nøgler, vaskeri etc. kan fremadrettet ske ved at kontakte Poul Lismoes på mailadressen polismoes@hotmail.com eller på mobil: 4076 2433 (bedst mellem 10-15)

RENGØRING AF OPGANGE:
Som et led i vedligeholdelsen af vores istandsatte ejendom gøres der rent i alle opgange to gange om ugen. Som noget nyt bliver messinggelændrene også pudset.

HÅNDVÆRKERE:
Ejere skal selv afholde udgifter til håndværkere på indvendige reparationer og udskiftninger. Lejere skal kontakte deres udlejer direkte, medmindre der er tale om meget akutte spørgsmål f.eks. udstrømmende vand o. lign. Foreningen har udfærdiget den vedlagte liste over faste håndværkere, der kender ejendommen. Se “Håndværkerliste” i menuen.

Bestyrelsen har også udarbejdet en håndværkervejledning, som I bedes følge når I bestiller håndværkere. Se HÅNDVÆRKERVEJLEDNING

PARKERING:
Parkering er kun tilladt i de afmærkede P-båse med gyldig P-tilladelse. Der er indgået aftale med parkeringsselskabet COPARK om parkeringsopsyn på Bellavistas arealer, klik her for information om, hvordan du registrerer din bil, og får en parkeringstilladelse

Du kan også kontakte COPARK kundeservice 42509010

HUNDE OG ANDRE HUSDYR:
Det er ikke tilladt at holde en hund eller en kat. Det er dog muligt at ansøge bestyrelsen om en særlig tilladelse, idet bestyrelsen dog vil understrege, at der kun vil kunne gives tilladelse til et husdyr per opgang. Bestyrelsen kan kræve et husdyr fjernet, hvis det er til gene for de øvrige beboere, jf. § 22 i vedtægterne. Dyrene skal altid føres i snor, når de færdes udenfor lejlighederne. Ejerne skal selv fjerne dyrenes efterladenskaber. Dyrene må ikke medbringes i vaskeriet.

CYKLER:
Husk at placere cykler i cykelkældre eller cykelstativer. Der forefindes en cykelkælder i nord- og sydfløj. Vi og eventuelle gæster kan dog i kortere tidsrum placere cykler ved cykelbøjlerne ved opgangene.

BARNEVOGNE OG LEGETØJ:
Barnevogne o.lign. må både af æstetiske årsager – men endnu vigtigere, ifølge brandvedtægterne –  ikke stå parkeret under trappen i opgangen. Legetøj og barnevogne bedes opbevaret i kælderrum eller cykelkælder.

FÆLLESRUM:
I kælderen nord for nedgangen i Strandvejen 433 forefindes et fælleslokale, der kan benyttes af medlemmerne. Låsen betjenes med den almindelige systemnøgle.

ALTANER:
Altanerne er, udover at være skønne at opholde sig på, en vigtig men sårbar del af den arkitektoniske helhed og konstruktion.
Husk at også altanerne er nyrenoverede og er konstruerede på en sådan måde, at afvanding kun foregår via et enkelt afløb, som det påhviler hver enkelt bruger at holde rent og funktionsdueligt. På belægningerne må der ikke ophobes fugt af nogen art. Derfor er tæpper, træplader eller lignende på altangulvet, ikke tilladt, fordi det ødelægger den nye membran, som skal vedligeholdes efter særlige forskrifter. Se venligst “Drift og vedligehold af Conclad-membran” i bilaget til dette brev: klik her

Der må ikke placeres blomsterkummer udvendigt. Tørring af håndklæder eller luftning af dyner og tæpper bør holdes inde på selve altanen.

MARKISER OG PARASOLLER:
Det er vedtaget på generalforsamling, at alle parasoller skal være enten helt hvide, blå eller blå og hvidstribede.
Det samme gælder for markiser. Bemærk dog venligst, at man ikke kan opsætte en ny markise uden Slots- og Kulturstyrelsens godkendelse – flere har forsøgt at få en sådan godkendelse efter fredningen, men det er blevet afslået i alle kendte tilfælde.
Enhver montering eller bygningsændring udvendigt vil ligeledes kræve foreningens forudgående godkendelse.

GENBRUG, AFFALD OG STORSKRALD:
Plastik, pap og metal kan afleveres til genbrug i containere ved hegnet i gården bag østfløjen, og her er også containere til madaffald (grønne madaffaldsposer kan hentes i gangen ved vaskeriet)

Der er miljøboks til batterier, pærer, elektronik, maling og andet farligt affald i gangen udenfor vaskeriet. Se hvad der kan (- og ikke kan) genbruges her.

På den offentlige parkeringsplads ved Bellevuevej kan man komme af med sine flasker, aviser og batterier. Det er kun restaffald fra husholdningen som må komme i affaldsskakterne.

Der er kommunal afhentning af storskrald en gang om måneden (torsdage) fra trappen på Prinsessestien. Skraldet skal stilles ud inden kl. 7 om morgenen på afhentningsdagen. Læs meree her 

GRILL:
Det er vedtaget, at man ikke må grille på altanerne.

TV-PAKKE OG WIFI:
Der er installeret YouSee i ejendommen og ”grundpakken” betales månedligt sammen med ejerforeningsbidraget, men særskilt. Man kan framelde sig YouSee abonnement ved at følge vejledningen her. YouSee kan også levere større TV-pakker og bredbåndsforbindelse – for ejers egen regning.

VASKEFACILITETER OG TØRRERUM:
Vi kan tilbyde nye maskiner i den fælles vaskekælder. Der er tre vaskemaskiner, en tørretumbler og en rullemaskine. Man booker tid online i tidsrummet 8 – 20 alle dage. Vaskebrik udleveres af viceværten, hvorefter man opretter sig med en kode. Vaskemaskinerne har blødgøringsanlæg, så husk kun at bruge lidt sæbe og skyllemiddel er ikke nødvendigt.
Der er i alt tre tørrerum i kældrene, et i hver fløj. Beboere på Bellevuevej bedes benytte tørrerum 5, 1. dør tv. Beboere i nr. 419-427 bedes benytte tørrerum 52B. Men alle har naturligvis ret til at bruge det store tørrerum ved siden af viceværten. Det gælder for alle tre rum, at det tørre tøj skal hentes 1 døgn efter ophængning, og at man i det hele taget holder orden i disse fælles rum.
Ved indgangen til vaskekælderen er opsat en hjertestarter.

EJER/LEJER:
Som ejer kan man efter vedtægterne ikke udleje sin lejlighed uden bestyrelsens godkendelse af lejekontrakten. Lejer skal tiltræde samme forpligtelser som ejer ifølge Husorden (Se bilag: vedtægter § 22) og acceptere foreningens påtaleret.

INTRO TIL BELLAVISTA:
Bestyrelsen vil gerne invitere til en lille rundvisning på ejendommen, hvor man kan se lokaliteterne og stille spørgsmål. Kontakt venligst beboer Debbie Kanø (2965 8886) og aftal tid.

—ooo0ooo—

Med disse informationer håber vi at have besvaret nogle af de spørgsmål der opstår, når man skal orientere sig i forhold til at bo et nyt sted, i dette tilfælde den fredede ejendom Bellavista.

Der kan altid rettes henvendelse til administrator eller bestyrelsen – gerne til foreningens mail: bvbestyrelse@gmail.com, hvis der er behov for yderligere information.

Udover disse nødvendige praktiske informationer skal det også siges, at bestyrelsen står i spidsen for både et hyggeligt julearrangement sidst i november, hvor et stort juletræ tændes på græsplænen efterfulgt af julesang, gløgg og æbleskiver og normalt en sommerfest med kroket på græsplænen.

Velkommen med håbet om et godt samvær, samarbejde og fællesskab i Bellavista.
Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Ejerforeningen Bellavista

Oversigt over bestyrelsen i Ejerforeningen Bellavista pr. 27. april 2022:

Jette Vibe-Petersen

Forperson, Strandvejen 427, st.tv

John Robbert

Strandvejen 429, 1. tv

Caroline Gamst

Bellevuevej 3, st.tv.

Henning Olesen

Strandvejen 427, 2.tv.

Jesper Andersen

suppleant, Strandvejen 423, st.th.

Regitze Reeh

suppleant, Bellevuevej 5, 2. tv.

Kontakt til bestyrelsen:
bvbestyrelse@gmail.com

Kontakt til administrationen:
Newsec/Datea A/S, Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs Lyngby
Ejd. Nr. 42019

Camilla Faber ejendomsadministrator
Direkte +45 4526 8610
CAF@newsec.dk

Kontakt til vicevært

Poul Lismoes Email-adresse

polismoes@hotmail.com

mobil: 4076 2433 (bedst mellem 10 & 15)

SE BILAG TIL  DETTE BREV, klik her

Bilaget indeholder:

Vedtægter
Husorden
Bestyrelse/administrator
Vedligehold altaner
Vedligehold vinduer

Link til kulturstyrelsens manual for Bellavista, klik her