Kære beboer i Bellavista

Da der igennem tiderne har været nogle knap så positive oplevelser med
håndværkerne i forbindelse med diverse reparations- og vedligeholdelsesopgaver på
ejendommen og lejlighederne, har bestyrelsen fundet det betimeligt at
udarbejde vedlagte korte håndværkervejledning.

Her er håndværkervejledningen som pdf-fil:    Håndværkerinstruks-ver3 2020  

Håndværkervejledningen bedes fremadrettet venligst udleveret til
håndværkere, der er involveret i arbejder på ejendommen respektivt i
den enkelte lejlighed. Det er den enkelte beboers, lejers eller
udlejers ansvar at sørge for at vejledningen bliver overholdt samt
attesteret.

Håndværkervejledningen vil kunne downloades her direkte fra ejerforeningens
hjemmeside og alternativt kunne findes vedopslagstavlen eller rekvireres hos viceværten.

Vi håber I vil respektere vedlagte ”Håndværkervejledning”.

På forhånd tak.

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

John Robbert