Det er sålbænkene under vinduerne og de striber, som regnvand laver ned af væggen, der skal inspiceres. Årsagen er, at foreningen har anlagt en sag om rådgivers ansvar for, at sålbænkene ikke rager langt nok ud fra væggen.

Retssagen blev i formandens beretning på generalforsamlingen 27.04.22 beskrevet sådan: 

Daværende rådgiver har i et tilsynsnotat foreskrevet, at sålbænkene, der ikke blev afmonteret ved genoppudsning af ejendommen, skulle være udragende med 1 cm. – det har vist sig at være for lidt – standard er 3 cm.” …” Sagen er anmeldt til, og antaget af, foreningens retshjælpsforsikring.”

Hvis vi vinder sagen, skal rådgivers firma (eller forsikring) betale udskiftning til bredere sålbænke.

Den 14. og 21. juni skal en skønsmand undersøge sålbænken i 32 lejligheder, og kun de 10 af dem, der er stuelejligheder, kan beses udefra. Alle de berørte er blevet kontaktet.

 

Skønsmanden har skrevet, at der også kommer en fase 2:

FASE 2: Opstart efter sommerferien. 4 stk. lejligheder udpeges til mindre destruktive undersøgelser (ca. 5x5cm) af pudslaget. Hullet lukkes straks efter hultagning/ måling. Pudsreparation males ikke.”

Ejerforeningen sørger for, at pudsreparationen bliver malet.