Opdatering af Bellavista husorden ang. genbrug, storskrald og brug af affaldsskakter, – og nyt om arrangementer

Kære beboere i Bellavista

Her er en mail om en ændring i husordenen, og hele husordenen kan downloades her

Kære ejere i Bellavista

Før generalforsamlingen torsdag den 27. april 2023 arrangerer vi et beboermøde om en ny 10-årig vedligeholdelsesplan tirsdag den 11. april 2023, hvor vores rådgivende ingeniør Lars Ørtoft vil fremlægge planen, og Lars og bestyrelsen vil svare på spørgsmål.

Nærmere information vil blive fremsendt i god tid.

med venlig hilsen

Bestyrelsen i Ejerforeningen Bellavista

Jette Vibe-Petersen (forperson), John Robbert, Caroline Gamst, Henning Olesen, Jesper Andersen og Regitze Reeh

……………………………..

Husorden for Ejendommen Bellavista

Vedtaget på generalforsamlingen i 2020 og opdateret af bestyrelsen i februar 2023 for at være i overensstemmelse med Gentofte Kommunes afhentninger af genbrug og storskrald (se side 2)

Affald: (ændret april 2024)

Affald skal sorteres i henhold til “Sorteringsvejledning for
Etageejendomme” udsendt af Gentofte Kommune,

klik https://gentofte.dk/bolig-og-by/affald-og-genbrug/affaldssortering/affaldssortering-for-etageejendomme/

KUN Restaffald – pakket i  lukkede poser – må smides i vores affalds-skakter.

STOR-skrald afhentes en torsdag om måneden fra trappen på Prinsessestien og
må først stilles der aftenen før. Se plan for afhentning på Gentofte Kommunes hjemmeside.

…………………… 

 

Gentofte Kommune skriver om Storskrald”:

”Vi henter dine kasserede møbler og indbo, så du ikke selv behøver at fragte det til genbrugsstationen. Storskrald skal skilles ad og opdeles i bunker så det nemt kan tages med i skraldebilerne.·   Storskrald afhentes en gang om måneden.

·   Stil det på fortovet, så det ikke er i vejen for fodgængere og tidligst dagen før afhentning, så det er til mindst mulig gene.

·   Skil møbler mest muligt ad og opdel affaldet i sorterede bunker med fx metal, elektronik og brændbart affald. Buk søm og skruer ind og fjern glas og håndvaske fra møbler.

·   Kom forbrændingsegnet affald, fx tæpper og flamingo, i klare sække.

·   Pap fra villaer og rækkehuse skal bundtes og krydsbindes med holdbar snor.

·   Byggeaffald, trykimprægneret træ, plader og genstande af glas/porcelæn/spejle/keramik skal afleveres på genbrugsstationen – ikke til storskrald.

Husk, at tømme køle- og fryseskabe for indhold. Cykler, træpaller og tanke skal påsættes en seddel, hvorpå der står ’storskrald’, navn og adresse. Tanke skal have tankattest. Maskiner og tanke skal være tømt for brændstof og olie og radiatorer for væske.

Ja tak til:

·   Elektronik, fx computere, tv-skærme, komfurer, køle- og fryseskabe

·   Springmadrasser/møbler med fjedre

·   Stort jern og metal på max. 3 meter, fx maskiner, tanke og cykler

·   Bundtet pap, klappet sammen og krydsbundet med holdbar snor. Alternativt samlet i en åben papkasse uden flamingo, plast og lign.

·   Småt forbrændingsegnet affald, maks. 1 meter i klare plastsække

·   Stort forbrændingsegnet affald, fx møbler og indbo. (gulvtæpper maks. 2 m., øvrigt indbo maks. 3 m x 1,5 m.)

Nej tak til:

·   Papir, glas, småt plast- og metalaffald → Genbrugscontainerne

·   Keramik, porcelæn, stentøj, ildfaste glas og fade → Miljøboksen*, genbrugsstationen

·   Elpærer og lysstofrør → Miljøboksen*, genbrugsstationen

·   Olie- og kemikalieaffald → Miljøboksen*, genbrugsstationen

·   Haveaffald → Haveaffald, genbrugsstationen

·   Porcelænssanitet og spejle, fx toiletter og håndvaske → Genbrugsstationen

·   Byggematerialer → Genbrugsstationen

·   Trykimprægneret træ og savsmuld → Genbrugsstationen

·   Bildæk → Genbrugsstationen

·   Jord og grus → Genbrugsstationen

·   Restaffald og emballage fra madvarer → Restaffald, pap og plastik-genbrugscontainere”

*I Bellavista er ”Miljøboksen” de røde kasser i indgangen ved vaskeriet.

Her i Bellavista samler vi nu så meget affald til genbrug, at vi har kunnet sætte antallet af vores restaffaldscontainere ned fra 6 til 3: Derfor kan denne post nedsættes i det kommende budget for ejerforeningen. Hvis vi også stopper med storcontainere på Bellevuevej, så sparer vi yderligere 20.000 kr. som vi kan bruge til vedligeholdelse.

Det er jo fint, men vi har desværre lige oplevet at storskrald er blevet fyldt i de 3 containere til restaffald fra opgangenes skakter. Vi må opfordre kraftigt til, at storskrald ikke smides i restaffaldscontainerne.

 Vi vil løbende vurdere om forsøget lykkes. Vi håber alle vil samarbejde om det.

Har du også savnet en hobbykniv når du er  nede med papkasser til genbrug? Nu er de her:

Del:

Flere artikler nedenfor

Høringssvar til Gentofte Kommune om parkeringsregler

Kære alle beboere i Bellavista   Til orientering overvejer Gentofte kommune  i øjeblikket om parkeringsreglerne i kommunen skal justeres, herunder om kontrollen skal skærpes. Se https://gentofte.dk/det-lokale-demokrati/sammen-om-gentofte/borgermoeder-hoeringer-og-afgoerelser/borgerdialog-om-ny-parkeringsorden/.