Efterårets 2 nyhedsbreve til alle ejere fra E/F Bellevistas bestyrelse

Se nyhedsbrevet fra september  her 

og nyhedsbrevet fra december  her

Fotos fra sommerfesten:

                      

#########################################################################