Beboermøde om de kommende års vedligeholdelsesindsats

Forslag til finansiering er udskudt mens muligheder for lån til ejere, der ønsker det, bliver undersøgt. Altså ingen forhøjelser som forslag på generalforsamling april 2023. (Tilføjet 22.04.23)

Kære ejere i Bellavista,

Ejerforeningens bestyrelse vil gerne informere om de kommende års forventede vedligeholdelsesindsats. Det gør vi i overskrifter herunder og i detaljer på et beboermøde, tirsdag den 11. april kl. 19, hvor rådgivende ingeniør, Lars Ørtoft, som har udarbejdet vedligeholdelsplanen for os, vil gennemgå den og svare på spørgsmål. Plan og budget findes nederst som links.

Vi lovede på generalforsamlingen i 2022 at levere en vedligeholdelsesplan inden generalforsamlingen i 2023. Den har vi nu fået udarbejdet med hjælp fra Lars Ørtoft fra Ørtoft Rådgivende Ingeniørfirma A/S. Planen vil udgøre arbejdsgrundlaget for de kommende 10 år, men vi forventer, at langt de fleste arbejder bliver igangsat i løbet af de kommende fem-seks år, da det desværre haster.

Det er samme melding, vi får fra vores forsikringsselskab, der ikke vil acceptere yderligere udskydelse af de meget tiltrængte opgaver.

Den store renovering i 2014-2018 omfattede det ydre af vores bygning, der fortsat står fint, men som har brug for løbende vedligehold for at undgå forfald.

Nu er tiden kommet til det indre, hvor alderen på de fleste tekniske installationer nærmer sig 100 år, hvilket betyder, at deres oprindeligt forventede levetid for længst er overskredet.

De største og mest presserende tiltag i planen er:

– Renovering/udskiftning af faldstammer

– Udskiftning af vandinstallationer

– Fjernvarmekonvertering (når den er tilgængelig ca. 2025/2026)

– Brandsikring af bl. a. vaskekælder og tag/loft

Hvor der for det indre er tale om decideret renovering, vil der for det ydre i højere grad dreje sig om fortsat vedligehold:

– Løbende maling og oliering af vinduer, og vedligeholdelse af facader

– Udbedring af revner mellem facade og altaner

– Renovering af pergolaer (udbredt råd)

– Etablering af faldsikring på visse områder af taget

– Renovering af belægning over garager

Finansiering:

Udgifterne til de nødvendige vedligeholdelses- og istandsættelsesarbejder, der er beskrevet i vedligeholdesplanen, skønnes at beløbe sig til 22,3 millioner kroner, som er 14,2 millioner udover det nuværende niveau for fællesudgifter.

Altså et renoveringsprojekt på 14.300.000 kr. over 10 år.

Bestyrelsen har derfor for andet halvår af 2023 budgetteret med en forhøjelse af fællesudgifterne med 300 kr. pr. fordelingstal, som skal lægges til de nuværende 360 kr., altså et fordelingstal på 660 kr. fra 1. juli i år.

Vi forudser, at denne forhøjelse af fællesudgifterne fortsætter frem til og med 2028, hvor der desuden skal indbetales et engangsbeløb på ca. 40.000-50.0000 kr.

Det betyder, at en lejlighed på 100 m2 skal betale 2.500 kr. ekstra i fællesudgifter pr måned fra 1.7.2023 til 31.12.2028 samt ca. 40.000-50.000 kr. den 1.1.2028.

Det budget, der skal vedtages på generalforsamlingen i år, indeholder forhøjelsen af fællesudgifterne fra 1. juli 2023-31.12.2023.

Vi beder jer om at tilmelde jer beboermødet om vedligeholdelsesindsatsen allersenest på torsdag den 30. marts, så vi kan beslutte, om mødet kan afholdes i vores beboerrum eller om vi skal finde et større lokale i nabolaget. Tilmelding sker på bestyrelsens mail bvbestyrelse@gmail.com

Venlig hilsen

Bestyrelsen i E/F Bellavista

Jesper Andersen, formand, Strandvejen 423, 1. th

Regitze Reeh. næstformand, Bellevuevej 5, 2. tv

John Robbert, Strandvejen 429, 1. tv

Shahin Lauritzen, Bellevuevej 7, st. th.

Hanne Duus Mygdal, Strandvejen 433, 2. tv.

Caroline Gamst, Bellevuevej 3, st.tv.

Egon Hedegaard, suppleant, Bellevuevej 5, 1. tv.

Andreas Karberg, suppleant

Bilag: Bellavista Tilstandsvurdering marts 2023

Excel udgave:  10-års vedligeholdelsesbudget Bellavista 14.03.2023 vers. H

Pdf udgave:  10-års vedligeholdelsesbudget Bellavista 14.03.2023 vers. H

Del:

Flere artikler nedenfor

Høringssvar til Gentofte Kommune om parkeringsregler

Kære alle beboere i Bellavista   Til orientering overvejer Gentofte kommune  i øjeblikket om parkeringsreglerne i kommunen skal justeres, herunder om kontrollen skal skærpes. Se https://gentofte.dk/det-lokale-demokrati/sammen-om-gentofte/borgermoeder-hoeringer-og-afgoerelser/borgerdialog-om-ny-parkeringsorden/.