Høringssvar til Gentofte Kommune om parkeringsregler

Kære alle beboere i Bellavista
 
Til orientering overvejer Gentofte kommune  i øjeblikket om parkeringsreglerne i kommunen skal justeres, herunder om kontrollen skal skærpes. Se https://gentofte.dk/det-lokale-demokrati/sammen-om-gentofte/borgermoeder-hoeringer-og-afgoerelser/borgerdialog-om-ny-parkeringsorden/.
    Jannik Holm og Torben V Schroeder  har sammen med John Robbert og Shahin Lauritzen, der bor i BellaVista og sidder i EFs bestyrelse, udarbejdet et høringssvar, der forsøger at bedre parkeringsforholdende for beboerne. Vi argumenterer for at gøre parkering omkring Bellevue Strandpark tidsbegrænset, undtagen beboere som har parkeringslicens. Høringssvaret der er vedhæftet, er fremsendt til Park og Vej i Gentofte kommune.
 
    Vi ved ikke om kommunalbestyrelsen er lydhør for dette forslag, men jo flere der bakker op, jo større er chancerne. 
 
Hvis du er enig i tankerne bag høringssvaret vil vi bede dig om, at sende en e-mail til
park-vej@gentofte.dk senest den 25. april kl. 12,
… hvori du udtrykker støtte til høringssvaret fra EF Bellavista og Gl Bellevue, alternativt selv formulerer et høringssvar.
…………………………………………………
 
Til
Park og Vej
Gentofte Kommune
 
På vegne af Ejerforeningerne Bellavista (Strandvejen 417-33 og Bellevuevej 1-11, 2930 Klampenborg) og Gl. Bellevue (Strandvejen 435-49, 2930 Klampenborg) fremsendes vores bemærkninger og forslag til kommunens tanker om ny parkeringsordning.
Med venlig hilsen
John Robbert

Del:

Flere artikler nedenfor