Alle dokumenter & rettelse til indkaldelsen til generalforsamlingen i E/F Bellavista torsdag den 27. april 2023, kl. 19

Kære ejere her i Bellavista

Tak for det gode fremmøde til orienteringsmødet om den 10-års vedligeholdelsesplan, som er bestyrelsens arbejdsgrundlag.

Efter mødet har bestyrelsen besluttet foreløbigt at trække den planlagte finansiering af vedligeholdelsesplanen tilbage, mens vi arbejder på at få et bedre finansieringstilbud på lån til de ejere, der ønsker at bruge et sådant tilbud.

Derfor er 2023 budgettet – som er sendt ud i dag sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen – baseret på et uændret fordelingstal på 360 for hele året, og altså IKKE en stigning som der fejlagtigt står på selve indkaldelsen.

Med venlig hilsen

Jesper Andersen

Formand

Alle dokumenter udsendt før generalforsamlingen:

Besked & formular til fuldmagt til generalforsamlingen i E/F Bellavista

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Bellavista 27.04.23

Årsberetning for 2022 i ejerforeningen Bellavista

Årsrapport 2022 E/F Bellavista

Budget 2023 med prognose E/F Bellavista

PS: A conto varme er blevet sat ned for resten af året pga. faldende gaspriser sådan som det fremgår af april-opkrævningen.

Del:

Flere artikler nedenfor

Høringssvar til Gentofte Kommune om parkeringsregler

Kære alle beboere i Bellavista   Til orientering overvejer Gentofte kommune  i øjeblikket om parkeringsreglerne i kommunen skal justeres, herunder om kontrollen skal skærpes. Se https://gentofte.dk/det-lokale-demokrati/sammen-om-gentofte/borgermoeder-hoeringer-og-afgoerelser/borgerdialog-om-ny-parkeringsorden/.