Takkebrev fra tøjindsamlingen til Ukraine

Kære beboere i Bellavista, der har deltaget i tøjindsamlingen m.m. til Ukraine


Her følger takkebrev fra KOLO Nordic på vegne af de mange ukrainere, der har fået glæde heraf. Også en stor tak herfra for den massive opbakning.    
De bedste hilsner 
John Robbert
 

Del:

Flere artikler nedenfor

Høringssvar til Gentofte Kommune om parkeringsregler

Kære alle beboere i Bellavista   Til orientering overvejer Gentofte kommune  i øjeblikket om parkeringsreglerne i kommunen skal justeres, herunder om kontrollen skal skærpes. Se https://gentofte.dk/det-lokale-demokrati/sammen-om-gentofte/borgermoeder-hoeringer-og-afgoerelser/borgerdialog-om-ny-parkeringsorden/.