Vigtige dokumenter for Bellavista´s lejlighedsejere

1. I dette Bilag til velkomstbrev findes kopi af følgende: Vedtægter, husorden, Information om bestyrelse& administrator, vedligehold af altaner og  vedligehold af vinduer

2. Første del af manualen “Bellavista. Bevaringsværdier i bebyggelsens lejligheder og vejledning til modernisering af køkkener og badeværelser, udarbejdet for Kulturarvsstyrelsen”, klik her   (Manualen findes også her som ekstern link Bellavista manual med forside.pdf)

3. Anden del af manualen med registrering af originale elementer og væsentlige ændringer i de enkelte lejligheder i Bellavista (med 17 undtagelser) foretaget i 2006: Bellavista registrering

4. Slots- og Kulturstyrelsens vejledning om “Bygningsarbejder på fredede bygninger” og link til ansøgningsskema Klik her

5. Link til fredningsbeskrivelsen Klik her

6. HÅNDVÆRKERLISTE 1 okt. 2019

7. Håndværkervejledning. Denne vejledning bedes fremadrettet venligst udleveret til håndværkere, der er involveret i arbejder på ejendommen respektivt iden enkelte lejlighed. Det er den enkelte beboers, lejers eller udlejers ansvar at sørge for at vejledningen bliver overholdt samt attesteret. Klik her for pdf-fil som kan udprintes: Håndværkervejledning

8. Referatet fra  generalforsamling i 2018: Referat generalforsamling 19.04.18