Bilag & referat fra generalforsamlingen i E/F Bellavista onsdag den 27. april 2022

Her er kopi af de bilag, der er blevet sendt ud til alle medlemmer før generalforsamlingen. Allernederst er der link til referatet:

Årsrapport E/F Bellavista 2021:

Budget m. prognose 2022:

Formandens årsberetning:

Referat fra generalforsamling i E/F Bellavista 27.04.22

Del:

Flere artikler nedenfor

Høringssvar til Gentofte Kommune om parkeringsregler

Kære alle beboere i Bellavista   Til orientering overvejer Gentofte kommune  i øjeblikket om parkeringsreglerne i kommunen skal justeres, herunder om kontrollen skal skærpes. Se https://gentofte.dk/det-lokale-demokrati/sammen-om-gentofte/borgermoeder-hoeringer-og-afgoerelser/borgerdialog-om-ny-parkeringsorden/.