Efterårets 2 nyhedsbreve (2018) til alle ejere fra E/F Bellavistas bestyrelse

Se nyhedsbrevet fra september  her 

og nyhedsbrevet fra december  her

Fotos fra sommerfesten:

                      

Del:

Flere artikler nedenfor

Høringssvar til Gentofte Kommune om parkeringsregler

Kære alle beboere i Bellavista   Til orientering overvejer Gentofte kommune  i øjeblikket om parkeringsreglerne i kommunen skal justeres, herunder om kontrollen skal skærpes. Se https://gentofte.dk/det-lokale-demokrati/sammen-om-gentofte/borgermoeder-hoeringer-og-afgoerelser/borgerdialog-om-ny-parkeringsorden/.