Status over kommunikationen i Ejerforeningen Bellavista i 2018

Der er i 2018 blevet sendt godt 30 mails på viceværtens mail til alle beboere med besked om alt relevant fra meldinger om reparationer mm. til invitationer til arrangementer.

Der er også blevet udsendt 3 nyhedsbreve pr. mail. Disse er også at finde på denne hjemmeside, der blev oprettet i foråret 2018 med information som alle beboere (og særligt nye beboere) har brug for løbende at kunne finde.

Henvendelser til bestyrelsen sker fortsat gennem bestyrelsens mail bvbestyrelse@gmail.com, mens mange løbende sager kommunikeres direkte mellem bestyrelsesmedlemmer og beboere.

For øvrigt er det stadig sådan at der er enkelte beboere, der ikke læser mails, og de får en papirudgave af alle viceværtens mails.

 

Del:

Flere artikler nedenfor

Høringssvar til Gentofte Kommune om parkeringsregler

Kære alle beboere i Bellavista   Til orientering overvejer Gentofte kommune  i øjeblikket om parkeringsreglerne i kommunen skal justeres, herunder om kontrollen skal skærpes. Se https://gentofte.dk/det-lokale-demokrati/sammen-om-gentofte/borgermoeder-hoeringer-og-afgoerelser/borgerdialog-om-ny-parkeringsorden/.