Referat fra Ejerforeningen Bellavistas generalforsamling 11. april 2019

Klik her

Hvis du vil se dokumenter sendt ud før generalforsamlingen, så klik her 

 

Fotos af  fremskridt i Prinsessesti-projektet fra 26.april 2019:

Del:

Flere artikler nedenfor

Høringssvar til Gentofte Kommune om parkeringsregler

Kære alle beboere i Bellavista   Til orientering overvejer Gentofte kommune  i øjeblikket om parkeringsreglerne i kommunen skal justeres, herunder om kontrollen skal skærpes. Se https://gentofte.dk/det-lokale-demokrati/sammen-om-gentofte/borgermoeder-hoeringer-og-afgoerelser/borgerdialog-om-ny-parkeringsorden/.