Gratis tilslutning til TDC Net Fiber indtil 01.03.20

Kære alle beboere i Bellavista

Alle ejere og lejere i Bellavista har fået et brev med tilbud.

Da vores ejendom er fredet så er det ikke så enkelt.

Bestyrelsen har taget kontakt til TDC Fiber Net, og drøfter spørgsmålet om evt. tilslutning for alle, der vil,  på næste bestyrelsesmøde den 18. februar.

Vi vender derefter tilbage med en orientering

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

PS:  Man kan orientere sig om TDC´s fibernet ved at klikke på https://tdcnet.dk/fiber

PSPS: Jeg har spurgt TDC om hvad det koster, hvis den enkelte evt. bliver nødt til at installere senere (evt. på grund af manglende tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen) Svaret er her …

“Hvis man vælger at vente, så er det med nogle helt andre forpligtelser.

  1. Det koster mellem 1000-5000kr at få fiber etableret
  2. Man er forpligtet til at tegne et abonnement ved den udbyder man bestiller fiberen hos
  3. Man er bundet til et abonnement i minimum 6 måneder.”

Del:

Flere artikler nedenfor

Høringssvar til Gentofte Kommune om parkeringsregler

Kære alle beboere i Bellavista   Til orientering overvejer Gentofte kommune  i øjeblikket om parkeringsreglerne i kommunen skal justeres, herunder om kontrollen skal skærpes. Se https://gentofte.dk/det-lokale-demokrati/sammen-om-gentofte/borgermoeder-hoeringer-og-afgoerelser/borgerdialog-om-ny-parkeringsorden/.