Juletræet tændes torsdag den 26. november kl. 19

Traditionen tro tændes vores juletræ sidst i november

I år er det planlagt til torsdag den 26. november kl. 19

men desværre aflyses julehyggen i beboerrummet pga. Corona.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Del:

Flere artikler nedenfor

Høringssvar til Gentofte Kommune om parkeringsregler

Kære alle beboere i Bellavista   Til orientering overvejer Gentofte kommune  i øjeblikket om parkeringsreglerne i kommunen skal justeres, herunder om kontrollen skal skærpes. Se https://gentofte.dk/det-lokale-demokrati/sammen-om-gentofte/borgermoeder-hoeringer-og-afgoerelser/borgerdialog-om-ny-parkeringsorden/.