Omkring TV & internet i Bellavista – hvad der fungerer nu og fremover

Bestyrelsen er blevet spurgt ” Ved du tilfældigvis hvad andre gør, og hvad der fungerer? Vi har netop fået indlagt fibernet.”

Her er et så kort svar som muligt lige nu:

 

Hvad angår YouSee er det fortsat sådan her:

Vi betaler alle i Bellavista for en TV-grundpakke gennem den månedlige betaling til grundejerforeningen (som vi får gennem det gamle faste stik).

Hvis du vil ha en større TV-pakke og internetforbindelse  gennem YouSee (via det faste stik), så kontakter man selv YouSee og aftaler, se også YouSee´s egne hjemmesider.

 

Ang. jer, der er beboere i de 46 lejligheder, der har taget imod den gratis tilslutning:

Så kan I aktivere fibertilslutningen gennem det nye faste stik (”TDC COMMSCOPE”) gennem abonnement (og router) fra en udbyder. Se en vejledning her

Ang. jer, der er beboere i de resterende lejligheder:

I kan få lavet tilslutning til fibernettet gennem en udbyder for betaling af en montør, der sætter et stik op inden for yderdøren med tilslutning til fiberkablerne, der nu løber op igennem alle opgange.

PS: Der er også mulighed for trådløs internet.

Del:

Flere artikler nedenfor

Høringssvar til Gentofte Kommune om parkeringsregler

Kære alle beboere i Bellavista   Til orientering overvejer Gentofte kommune  i øjeblikket om parkeringsreglerne i kommunen skal justeres, herunder om kontrollen skal skærpes. Se https://gentofte.dk/det-lokale-demokrati/sammen-om-gentofte/borgermoeder-hoeringer-og-afgoerelser/borgerdialog-om-ny-parkeringsorden/.