Besigtigelse af alle altanbunde 2.11.21, se her

Grundet et af en enkelt beboer påpeget problem med epoxymembranen på altanerne (lavet for 5- 6 år siden) har bestyrelsen besluttet, at en sagkyndig fra Condor Kemi (som udførte altanrenoveringen) skal ”screene” samtlige altanbunde.

Jens Mortensen, Condor Entreprise A/S regner med at nå 8 stk. i timen forudsat der er adgang m.v. og foreslår opgaven løst den 2. november i år.

For ikke at ulejlige beboerne mere end nødvendigt vil besigtigelsen blive opdelt således:

Beboere i Bellevuevej 1 – 7 bedes være hjemme, eller på anden måde (nøgle hos nabo eller vicevært?) sikre adgang tirsdag den 2/11 ml. 08.00 og 10.30, hvor Jens Mortensen vil ringe på og anmode om adgang til altanen – det vil tage maks 5 minutter pr. lejlighed.

Beboere på Strandvejen 427 ( kun 1. og 2.sal) samt Strandvejen 429 – 433, bedes på samme måde være hjemme eller sikre adgang tirsdag den 2/11 ml. 10.30 og 12.30.

 Beboere på Strandvejen 425 (kun 1. og 2. sal) samt Strandvejen 423 – 419, vil få besøg af Jens Mortensen tirsdag den 2/11 mellem 13.00 og 15.00.

Tak til Uwe Jahn for udlån af tegninger

Del:

Flere artikler nedenfor

Høringssvar til Gentofte Kommune om parkeringsregler

Kære alle beboere i Bellavista   Til orientering overvejer Gentofte kommune  i øjeblikket om parkeringsreglerne i kommunen skal justeres, herunder om kontrollen skal skærpes. Se https://gentofte.dk/det-lokale-demokrati/sammen-om-gentofte/borgermoeder-hoeringer-og-afgoerelser/borgerdialog-om-ny-parkeringsorden/.