Juni-nyt fra bestyrelsen i Bellavista – fællesudgifter, bogpræsentation og parkering

13. juni 2022

Kære alle i Bellavista

På bestyrelsesmødet i sidste uge talte vi om nødvendigheden af at sætte beløbet til fællesudgifterne op med mere end de varslede 5%. Årsagen er primært stigende udgifter til håndværkere og stigende inflation – begge dele langt mere end nogen kunne have forudset.

Det er desuden værd at bemærke, at udgifterne til varme (naturgas) ikke er indregnet i fællesudgifter. Og som vi alle ved, stiger priserne på energi også voldsomt.

Vi har endvidere haft dialog med vores naboer i Bellevuebugten om niveauet for deres fællesudgifter. Uden at byggerierne kan sammenlignes direkte, ligger beløbet for deres fællesudgifter på ca. 6.000 plus 1.000 kr i varme om måneden. Altså betydeligt mere end vores.

Hos vores naboer til den anden side forlyder det, at niveauet er endnu højere.

Vi mener derfor, at vi må indstille os på stigninger, ligesom vi vil undersøge mulighederne for – og fordele og ulemper ved – at etablere en såkaldt grundfond. På den måde sparer vi alle sammen løbende op til større renoveringer og vedligeholdelsesarbejder. Kulturstyrelsen har gennem tiden udtrykt ønske om at vi etablerede en sådan grundfond, som det er kutyme i fredede ejendomme inkl. i Bellevuebugten.

Bestyrelsen vil undersøge dette nærmere og foretage en række beregninger og naturligvis holde alle løbende orienteret. Hvis vi kommer frem til at det bliver nødvendigt at lade udgifter til fællesudgifter og energi stige og måske tillige etablere en grundfond er det alt sammen noget, der skal vedtages på en generalforsamling. Der kan derfor potentielt blive tale om at indkalde til en sådan mhb. på afholdelse i løbet af efteråret og vi vil sørge for at der kommer tydelig og grundig information ud til alle beboere i god tid inden.

Bogreception den 8. september

Vedhæftet finder I en invitation til en reception i anledning af udgivelsen af bogen om Bellavista.  Receptionen finder sted på den store græsplæne, torsdag den 8. september kl. 15.30. Hver lejlighed kan deltage med to personer.

Parkering

Vi henstiller til alle, der parkerer i østgården at de ikke parkerer uden for båsene. Kun i de få tilfælde hvor det på ingen måde er muligt at få plads på fx. Bellevuevej eller den store parkeringsplads bag teatret, er det tilladt for en kort bemærkning og MAX i 3 timer at holde uden for optegnede båse. Og husk generelt også at parkere parallelt med stregerne, så der er god plads til begge sider – på den måde undgår vi skader på nabobiler, og at der er plads til alle. Mht. de tohjulede vil vi også minde om at de skal parkeres i cykelkælderen og ellers op ad ‘bøjlerne’ i østgården. Ikke under altaner eller i porten eller andre kreative steder.

Fortsat god sommer

Mange hilsener

Bestyrelsen

Del:

Flere artikler nedenfor

Høringssvar til Gentofte Kommune om parkeringsregler

Kære alle beboere i Bellavista   Til orientering overvejer Gentofte kommune  i øjeblikket om parkeringsreglerne i kommunen skal justeres, herunder om kontrollen skal skærpes. Se https://gentofte.dk/det-lokale-demokrati/sammen-om-gentofte/borgermoeder-hoeringer-og-afgoerelser/borgerdialog-om-ny-parkeringsorden/.