Vil du have besked om ændringer i driften af vand eller spildevand, så tilmeld dig Novafos´ sms-service

På Novafos.dk kan man læse:

”Vi skriver, hvis vi for eksempel lukker for vandet,

der er risiko for, at drikkevandet er forurenet,

der er lugtgener fra kloakken,

eller afløbet er ude af drift.”

Man tilmelder sig på dette link https://novafos.dk/selvbetjening/faa-besked-paa-sms-eller-e-mail

Hvis du har problemer med vand og afløb her i Bellavista, og du ikke har fået en sms om, at det skyldes driftsproblemer i vandselskabet, så skal du bare henvende dig som sædvanligt til vores vicevært Poul Lismoes på e-mail  polismoes@hotmail.com eller mobil: 4076 2433 (bedst mellem 10 & 15)

Del:

Flere artikler nedenfor

Høringssvar til Gentofte Kommune om parkeringsregler

Kære alle beboere i Bellavista   Til orientering overvejer Gentofte kommune  i øjeblikket om parkeringsreglerne i kommunen skal justeres, herunder om kontrollen skal skærpes. Se https://gentofte.dk/det-lokale-demokrati/sammen-om-gentofte/borgermoeder-hoeringer-og-afgoerelser/borgerdialog-om-ny-parkeringsorden/.