Vær opmærksom på eget ansvar for vedligeholdelse af teakvinduesrammerne

Et helt vindue er for nylig faldet ud og både glas og ramme blev ødelagt.

Det skete, da beboeren var ved at lukke vinduet. Der har åbenbart været bøvl med vinduet længe, og vinduet har været utæt af flere omgange.

I dette tilfælde, hvor det ikke er et pludseligt opstået problem, vil Bellavistas forsikring betale glasset, men ikke rammen, fordi skaden bliver i forsikringen katalogiseret som manglende vedligeholdelse. 

Vores forsikring skriver, at det ikke er en pludselig skade. Det vil blive betragtet som dagligdagens hændelser (at man skal lukke sit vindue) som muligvis er forårsaget af manglende vedligeholdelse. 

Det, som vi alle vi ejere, må konkludere, er at der er brug for rettidig omhu:

Hvis der er en vinduesramme, der “løsner sig” i hjørnerne, så det er på tide at få lavet  en reparation.

En beboer, der netop har haft samme problem med en ramme, der løsnede sig og et vindue, der var lige ved at falde ud, fik det ordnet for omkring 2.500 inkl. moms. 

Ejerforeningens ansvar for vinduer gælder kun udvendig maling & oliering. Vedligeholdelse af selve vinduerne er ejernes ansvar (§ 19 i vedtægterne). I det store vedligeholdelsesprojekt 2014-2018 blev der gjort en undtagelse og alle vinduerne blev repareret af tømrer for at løse en række problemer efter udskiftning af vinduer. Denne undtagelse er nu afsluttet, og vi er vendt tilbage til det, der står i vedtægterne.
Kilde: https://bellavista2930.dk/retningslinjer-for-afhjaelpning-af-problemer/

HVIS uheldet alligevel er ude, og hele vinduet falder ud, og vores  vicevært Poul Lismoes ikke svarer straks på telefon 4076 2433, …

SÅ ringer man til Trinava Skadesservice, som har døgnvagt, på 70 112 112. Det er den skadesservice som vores forsikring bruger.

En nabo her i Bellavista har videregivet, hvordan han har sikret de store vinduer mod at blive blæst op, når de er sat på haspe. vi takker for beskrivelsen, og vedlægger den nedenunder til inspiration.

 
“Som opfølgning på vores snak omkring de store vinduer,der blæser op/brækker, har jeg – som nævnt- lavet en sikring på alle vores store vinduer. Løsningen er relativ diskret og fungerer godt. 
 
Jeg vedhæfter nogle foto af vores løsning. Materialerne er: 
3 messing-øjer – til fæstning i træ ( bruges til fæstning af gulvløber stænger, Ordrup Værktøjsmagasin)
1 metal-øje (Nordbjærg bådudstyr )
1 stærk snor (kan klare mere end 100 kg- Nordbjærg)
1 sort elastik (Nordbjærg ) “
 
 

Del:

Flere artikler nedenfor

Høringssvar til Gentofte Kommune om parkeringsregler

Kære alle beboere i Bellavista   Til orientering overvejer Gentofte kommune  i øjeblikket om parkeringsreglerne i kommunen skal justeres, herunder om kontrollen skal skærpes. Se https://gentofte.dk/det-lokale-demokrati/sammen-om-gentofte/borgermoeder-hoeringer-og-afgoerelser/borgerdialog-om-ny-parkeringsorden/.