A conto varmebetalingen må forventes at stige til omkring det dobbelte fra 01.01.2023

Her er en revideret opstilling pr. i dag den 18. november som sammenligner ejernes samlede a conto indbetaling i 2022 med en beregning for 2023:

Beregning af den samlede varmeudgift for 2023 (ud fra Ok’s variable pris lige nu her i november 2022)

100.000 kubikmeter x 8,07 kr = 807.000  kr

Moms                                             201.750

Ialt for gas med moms              1.008.750

Evidas indkrævning af afgifter og distribution med moms 100.000 x 4,5406 =  454.000 kr

Ialt at betale til OK & Evida            1.462.750 kr

I 2021 var den samlede udgift til varme 597,715 kr, men i år indbetaler vi ca 800.00 kr a conto alt i alt.

Skitsen ovenfor viser en stigning på ca. 180 % i forhold til det, vi indbetaler a conto i år.

MEN denne beregning gælder kun hvis novemberprisen kommer til at gælde i hele 2023, og det gør den jo ikke, da prisen, vi skal betale fra 1 januar, hvor vores kontrakt udløber, er variabel.

Summa summarum: Vi må forvente os næsten en fordobling i a conto varmebetalingen, og indstille os på, at det også kan blive mere eller mindre.

 

Tidligere svar fra min kontakt i OK på mine spørgsmål:

Spørgsmål: “Du bedes foreslå en størrelse på gasudgift alt i alt 2023”

Svar fra Michael i OK: “Det er ikke til at sige hvad niveau vi kommer til at handle gas til i 2023 – prisforventningerne er ekstremt usikre.

Det afhænger af hvordan gasforsyningen ser ud denne vinter. 

Lagersituationen i Europa er forud for målsætningen og nærmer sig 90% – men det betyder ikke at der er gas nok til vinteren.

Vi er fortsat afhængige at løbende påfyldning – det er dette der skaber usikkerhed.

Et niveau 3-4 gange så højt som er desværre ikke urealistisk – forhåbentligt lavere.

Spørgsmål: “Hvordan beregner vi omkring 1. december, hvad acontovarmen i januar skal sættes til?”

Svar: “Vi kvartalsopkræver aconto – vi sætter kvartalsprisen udfra den foregående måneds pris.

Derfor vil seneste variable pris 1. december være bedste estimat.”

Spørgsmål: “Hvad har man gjort med acontobetalingerne hos andre af jeres kunder, der allerede har været ramt … har man sat beløbet op og ned i fht. til udsvingene i løbet af året?”

Svar “Vi er fortsat med at opkræve udfra ovenstående princip – acontoprisen er derfor reguleret hvert kvartal.”

_______________________

Egon Hedegaard

Del:

Flere artikler nedenfor

Høringssvar til Gentofte Kommune om parkeringsregler

Kære alle beboere i Bellavista   Til orientering overvejer Gentofte kommune  i øjeblikket om parkeringsreglerne i kommunen skal justeres, herunder om kontrollen skal skærpes. Se https://gentofte.dk/det-lokale-demokrati/sammen-om-gentofte/borgermoeder-hoeringer-og-afgoerelser/borgerdialog-om-ny-parkeringsorden/.