1. I dette Bilag til velkomstbrev findes kopi af følgende: Vedtægter, husorden, vedligehold af altaner og  vedligehold af vinduer mm. (Bemærkning indsat februar 2023: Husordenen er blevet revideret: Her er den opdaterede)

2. Første del af manualen “Bellavista. Bevaringsværdier i bebyggelsens lejligheder og vejledning til modernisering af køkkener og badeværelser, udarbejdet for Kulturarvsstyrelsen”, klik her   (Manualen findes også her som ekstern link Bellavista manual med forside.pdf)

3. Anden del af manualen med registrering af originale elementer og væsentlige ændringer i de enkelte lejligheder i Bellavista (med 17 undtagelser) foretaget i 2006: Bellavista registrering

4. Slots- og Kulturstyrelsens vejledning om “Bygningsarbejder på fredede bygninger” og link til ansøgningsskema Klik her

5. Link til fredningsbeskrivelsen Klik her

6. Håndværkerliste opdateret 07.12.20 klik her

7. Håndværkervejledning. Denne vejledning bedes fremadrettet venligst udleveret til håndværkere, der er involveret i arbejder på ejendommen respektivt i den enkelte lejlighed. Det er den enkelte beboers, lejers eller udlejers ansvar at sørge for at vejledningen bliver overholdt samt attesteret. Klik her for pdf-fil som kan udprintes: Håndværkervejledning

8. Referatet fra  generalforsamlinger

i 2023 2023-04-27 Gemeralforsamlingsreferat

Se dokumenter sendt ud før generalforsamlingen og rettelse til indkaldelsen her

i 2022: Referat 2022 Bellavista generalforsamling

Se dokumenter sendt ud før generalforsamlingen her

i 2021: Referat 2021 Bellavista generalforsamling  

Se dokumenter sendt ud før generalforsamlingen her

i 2020: Referat 2020 Bellavista generalforsamling

Se dokumenter sendt ud før generalforsamlingen her

i 2019: Referat 2019 Bellavista generalforsamling

Se dokumenter sendt ud før generalforsamlingen her 

i 2018: Referat 2018 Bellavista generalforsamling

i 2017: Referat 2017 Bellavista generalforsamling

i 2016: Referat 2016 Bellavista generalforsamling

i 2015: Referat 2015 Bellavista generalforsamling

i 2014: Referat 2014 Bellavista generalforsamling

i 2013: Referat 2013 Bellavista generalforsamling

i 2012: Referat 2012 ekstraordinær generalforsamling 26.12.2012

9. Vedtægter med tillæg

i 2010:  Ejerforeningen Bellavistas vedtægter fra 1980 med tillæg 2010

i 2019:  Tinglyst vedtægtsændring

10. Husorden vedtaget på generalforsamling 2020 og opdateret februar 2023 af bestyrelsen

Revideret 2023 Husorden for Bellavista