Farligt affald afleveres nu i rød boks i indgangen til vaskekælderen

Her er listen over det , der karakteriseres som farligt affald:

Læg mærke til, at beholdere til rengøringsmidler betragtes som farligt affald, og altså IKKE må komme i genbrugscontaineren til plastik!