Har du sikret dig mod, at dine ting i kælderen bliver våde …

… hvis der kommer en vandskade, og der kommer vand på gulvet i dit kælderrum?

Inden for det sidste år har vi haft vandskade med oversvømmelse i en del af både nordfløjens og sydfløjens kældre.

Vi kan ikke helt sikre os mod rørskader i dette gamle bygningsværk fra 1934, så vi opfordrer dig til at checke, om alt i din kælder er løftet minds 5 cm. fra gulvet.

 

Her er et par eksempler på hvordan beboere har gjort det:

  

 

Hvis du mangler træ kan jeg gerne hjælpe dig.

Egon Hedegaard eghedegaard@gmail.com

Del:

Flere artikler nedenfor

Høringssvar til Gentofte Kommune om parkeringsregler

Kære alle beboere i Bellavista   Til orientering overvejer Gentofte kommune  i øjeblikket om parkeringsreglerne i kommunen skal justeres, herunder om kontrollen skal skærpes. Se https://gentofte.dk/det-lokale-demokrati/sammen-om-gentofte/borgermoeder-hoeringer-og-afgoerelser/borgerdialog-om-ny-parkeringsorden/.