Det nye tillæg til vedtægter

April-generalforsamlingens beslutninger om tillæg til vedtægter er nu begæret “tinglyst servitutstiftende på ejendommen”, se dokumentet

2019 Allonge til vedtægtsændring-underskrevet

Her er link til vedtægterne fra 1980 med tillæg i 2010)

Del:

Flere artikler nedenfor

Høringssvar til Gentofte Kommune om parkeringsregler

Kære alle beboere i Bellavista   Til orientering overvejer Gentofte kommune  i øjeblikket om parkeringsreglerne i kommunen skal justeres, herunder om kontrollen skal skærpes. Se https://gentofte.dk/det-lokale-demokrati/sammen-om-gentofte/borgermoeder-hoeringer-og-afgoerelser/borgerdialog-om-ny-parkeringsorden/.