Møns Bank vil gerne have (flere) beboere i Bellavista som kunder

(Mødet blev aflyst pga. for få tilmeldte, men man kan selv kontakte banken)

 

Til alle beboere,

Ejerforeningen Bellavista har for 4 år siden i forbindelse med

renoveringen skiftet bankforbindelse til Møns Bank, og samarbejdet er

forløbet til vor fulde tilfredshed.

Banken vil nu gerne have lejlighed til at præsentere sig for alle

beboere i Bellavista og inviterer derfor til et orienteringsmøde i

fællesrummet i nr. 431 den 30. januar kl. 19.00.

Formålet med mødet er naturligvis, at Møns Bank gerne vil have (flere)

beboere i Bellavista som kunder.

Bestyrelsen har intet med arrangementet at gøre ud over at udsende den

vedhæftede invitation. Derfor skal tilmelding til mødet foregå direkte

til Møns Bank på den mailadresse, som fremgår af den vedhæftede

invitation. Bestyrelsen har selvfølgelig ikke udleveret beboernes

navne, adresser, mailadresser eller andre personlige oplysninger til

banken og det vil heller ikke finde sted.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Ejerforeningen Bellavista


Del:

Flere artikler nedenfor

Høringssvar til Gentofte Kommune om parkeringsregler

Kære alle beboere i Bellavista   Til orientering overvejer Gentofte kommune  i øjeblikket om parkeringsreglerne i kommunen skal justeres, herunder om kontrollen skal skærpes. Se https://gentofte.dk/det-lokale-demokrati/sammen-om-gentofte/borgermoeder-hoeringer-og-afgoerelser/borgerdialog-om-ny-parkeringsorden/.