Indkaldelse til generalforsamling den 13. august 2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i E:F Bella Vista

… og  bilagene:

Årsrapport klik her

Budget 2020 med prognose klik her

Forslag til ny husorden for Ejerforeningen Bellavista  klik her

 Bestyrelsesberetning om 2019 klik her

 Kort redegørelse om garagekøbsforslaget klik her

Se evt. vedtægter, referater fra generalforsamlinger fra og med 2012 og en samling af  vigtige dokumenter for Bellavistas lejlighedsejere  her

Del:

Flere artikler nedenfor

Høringssvar til Gentofte Kommune om parkeringsregler

Kære alle beboere i Bellavista   Til orientering overvejer Gentofte kommune  i øjeblikket om parkeringsreglerne i kommunen skal justeres, herunder om kontrollen skal skærpes. Se https://gentofte.dk/det-lokale-demokrati/sammen-om-gentofte/borgermoeder-hoeringer-og-afgoerelser/borgerdialog-om-ny-parkeringsorden/.