Orientering om vedligeholdelsesarbejder de næste par uger i Bellavista

Der vil i den næste par uger blive foretaget vedligeholdelsesarbejder i form af maling af vinduesrammer og oliering af vinduer på bagsiden af øst-fløjen. Endvidere vil altaner blive renset for alger. Maleren vil i løbet af perioden kontakte den enkelte beboer mhp. at få adgang til at få åbnet vinduerne.
På sydsiden vil der også blive foretaget vedligeholdelses arbejder, idet facaderne ved garagerne vil blive malet, da de er medtaget af vind og vejr.
Der vil også blive foretaget diverse vedligeholdelsesarbejder på sokkel, murværk og sålbænke.
Generelt:
For at forhindre fremtidig indtrængning af rotter er der på ejendommens kloaksystem netop blevet installeret rottespærrere.
For at holde vores fælles plæne pæn og i orden har Ejerforeningen, som mange måske har bemærket, investeret i en robotgræsslåningsmaskine.
med venlig hilsen
bestyrelsen

Del:

Flere artikler nedenfor

Høringssvar til Gentofte Kommune om parkeringsregler

Kære alle beboere i Bellavista   Til orientering overvejer Gentofte kommune  i øjeblikket om parkeringsreglerne i kommunen skal justeres, herunder om kontrollen skal skærpes. Se https://gentofte.dk/det-lokale-demokrati/sammen-om-gentofte/borgermoeder-hoeringer-og-afgoerelser/borgerdialog-om-ny-parkeringsorden/.