Generalforsamling 10. august 2021

Generalforsamlingen er nu planlagt til at blive gennemført den 10. august 2021 under forudsætning af, at der ikke er restriktioner, der forhindrer det.

Regnskab, beretning, tid, sted og dagsorden følger senere.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i E/F Bellavista

Henrik Nehammer (formand), Charlotte Mygind Hartvig, Egon Hedegaard, John Robbert, Shahin Lauritzen, Hanne Duus Mygdal, Regitze Reeh (suppleant), Andreas Karberg, (suppleant)

Foto fra 25. maj  kl. 23.47

Del:

Flere artikler nedenfor

Høringssvar til Gentofte Kommune om parkeringsregler

Kære alle beboere i Bellavista   Til orientering overvejer Gentofte kommune  i øjeblikket om parkeringsreglerne i kommunen skal justeres, herunder om kontrollen skal skærpes. Se https://gentofte.dk/det-lokale-demokrati/sammen-om-gentofte/borgermoeder-hoeringer-og-afgoerelser/borgerdialog-om-ny-parkeringsorden/.