Tre steder hvor du kan finde en hjertestarter

  1. På gavlen af bademesterens hus på Bellevue Strandbad, er der en udendørs hjertestarter som er tilgængelig døgnet rundt.
  2. Inde i Bellevue Teateret er der en hjertestarter som er offentligt tilgængelig i åbningstiden.
  3. Ved indgangsdøren til vaskeriet  i kælderen under vestfløjen i Bellavista – lige ved indgangen til kælderen fra opgangen Strandvejen 429.

På generalforsamlingen den 10. august 2021 blev det foreslået, at vores hjertestarter her i Bellavista  flyttes udendørs, så hjerteløbere kan tilgå den uden nøgler. Men det er ikke så enkelt, fordi den, vi har, er kun til indendørs ophængning. En udendørs hjertestarter koster fra 19.000 kr til 25.000 kr + løbende support.

Se evt. https://hjertestarter.dk/find-hjertestartere/find-hjertestartere#

Del:

Flere artikler nedenfor

Høringssvar til Gentofte Kommune om parkeringsregler

Kære alle beboere i Bellavista   Til orientering overvejer Gentofte kommune  i øjeblikket om parkeringsreglerne i kommunen skal justeres, herunder om kontrollen skal skærpes. Se https://gentofte.dk/det-lokale-demokrati/sammen-om-gentofte/borgermoeder-hoeringer-og-afgoerelser/borgerdialog-om-ny-parkeringsorden/.