Fotografering af Bellavista

Kære beboere

I forbindelse med, at der i den nærmeste fremtid vil blive taget billeder af Bellavista til brug for bogen om ditto og Arne Jacobsen, vil nogle af disse billeder blive taget med drone.

Hvilke dage, det bliver, vil være vejrbestemt, men et er dog sikkert, nemlig at juridiske forhold herom naturligvis vil blive overholdt, således at privatlivets fred ikke krænkes. 

Evt. spørgsmål herom kan rettes til John Robbert ( robbert@mail.dk )

Tak til Uwe Jahn for udlån af tegning

 

Del:

Flere artikler nedenfor

Høringssvar til Gentofte Kommune om parkeringsregler

Kære alle beboere i Bellavista   Til orientering overvejer Gentofte kommune  i øjeblikket om parkeringsreglerne i kommunen skal justeres, herunder om kontrollen skal skærpes. Se https://gentofte.dk/det-lokale-demokrati/sammen-om-gentofte/borgermoeder-hoeringer-og-afgoerelser/borgerdialog-om-ny-parkeringsorden/.