Farligt affald afleveres nu i rød boks i indgangen til vaskekælderen

Her er listen over det , der karakteriseres som farligt affald:

Se hvad der kan genbruges i hver kategori i pjecen ”Genbrug med hjertet” ”Genbrug med hjertet”

Del:

Flere artikler nedenfor

Høringssvar til Gentofte Kommune om parkeringsregler

Kære alle beboere i Bellavista   Til orientering overvejer Gentofte kommune  i øjeblikket om parkeringsreglerne i kommunen skal justeres, herunder om kontrollen skal skærpes. Se https://gentofte.dk/det-lokale-demokrati/sammen-om-gentofte/borgermoeder-hoeringer-og-afgoerelser/borgerdialog-om-ny-parkeringsorden/.