Fra 01.02.22 er der P-vagt i “Ved Bellevue Bugt”

Kære alle beboere i Bellavista

Fra i morgen er der P-vagts kontrol på alle “Ved Bellevue Bugt”-s parkeringspladser.

“Ved Bellevue Bugt”-s bestyrelse har foreslået at vi … ”adviserer de af jeres beboere og deres gæster, som erfaringsmæssigt -og fuldt forståeligt- plejer at parkere inde hos os.”

Det er hermed gjort:

”I morgen, tirsdag 1. februar træder E/F Ved Bellevue Bugts nye parkeringsordning i samarbejde med Q-park, i kraft, omfattende de 16 afmærkede parkeringsbåse langs Prinsessestien, og selve gården.

Gældende for hele området, kan man herefter kun parkere i båsene og kun med behørig parkeringstilladelse. Dette gælder såvel ejere og lejere i Bellevue Bugt, ejerne af Atriumhusene og gæster på besøg.

Q-park vil kontrollere parkeringspladserne med regelmæssige mellemrum. Parkering uden tilladelse vil medføre en afgift på 795 kr. 

Jacob Erik Holmblad, formand for P-udvalget, står til rådighed med at besvare spørgsmål på mail: jacob@holmblad.dk

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i E/F Ved Bellevue Bugt”

med venlig hilsen

Bestyrelsen i Ejerforeningen Bellavista

Del:

Flere artikler nedenfor

Høringssvar til Gentofte Kommune om parkeringsregler

Kære alle beboere i Bellavista   Til orientering overvejer Gentofte kommune  i øjeblikket om parkeringsreglerne i kommunen skal justeres, herunder om kontrollen skal skærpes. Se https://gentofte.dk/det-lokale-demokrati/sammen-om-gentofte/borgermoeder-hoeringer-og-afgoerelser/borgerdialog-om-ny-parkeringsorden/.