Første marts er fristen for forslag til generalforsamlingen

Generalforsamlingen i Ejerforeningen Bellavista er planlagt til den 27. april 2022.

Stedet er ikke endeligt aftalt endnu.

Klip fra Ejerforeningen Bellavistas vedtægter:

Formandens mailadresse er Henrik Rantzau Nehammer 

Tak til til Uwe Jahn for udlån af tegning

Del:

Flere artikler nedenfor

Høringssvar til Gentofte Kommune om parkeringsregler

Kære alle beboere i Bellavista   Til orientering overvejer Gentofte kommune  i øjeblikket om parkeringsreglerne i kommunen skal justeres, herunder om kontrollen skal skærpes. Se https://gentofte.dk/det-lokale-demokrati/sammen-om-gentofte/borgermoeder-hoeringer-og-afgoerelser/borgerdialog-om-ny-parkeringsorden/.