Lejekontrakt fra 1942: “Det er Lejerens pligt at være Økonomisk med brugen af varmt Vand og Varme”

Else Jensen drev “Bellavistasalonen” fra 1942 til hendes død i 2019.

Her er hele lejekontrakten, hvor der bl.a. står …

“I tilfælde af Frostvejr skal Vinduet i W: C.-Rummet være lukket”!

Tak til Andreas Karberg

Del:

Flere artikler nedenfor

Høringssvar til Gentofte Kommune om parkeringsregler

Kære alle beboere i Bellavista   Til orientering overvejer Gentofte kommune  i øjeblikket om parkeringsreglerne i kommunen skal justeres, herunder om kontrollen skal skærpes. Se https://gentofte.dk/det-lokale-demokrati/sammen-om-gentofte/borgermoeder-hoeringer-og-afgoerelser/borgerdialog-om-ny-parkeringsorden/.