Oversigt over altanbundes tilstand

Her er en oversigt over firmaet Condor Kemis syn af membranen oven på altanbundene som lovet på generalforsamlingen.
De syv, der skal repareres ( mærket med rødt) vil Condor Kemi forsøge at nå i løbet af forsommeren.
De gule kræver ikke reparation endnu, men dem vil Condor Kemi have særlig opmærksomhed på ved næste års gennemgang.
De lejligheder, der er ikke beset endnu, vil blive kontaktet for at få adgang i løbet af forsommeren.

 
 

Del:

Flere artikler nedenfor

Høringssvar til Gentofte Kommune om parkeringsregler

Kære alle beboere i Bellavista   Til orientering overvejer Gentofte kommune  i øjeblikket om parkeringsreglerne i kommunen skal justeres, herunder om kontrollen skal skærpes. Se https://gentofte.dk/det-lokale-demokrati/sammen-om-gentofte/borgermoeder-hoeringer-og-afgoerelser/borgerdialog-om-ny-parkeringsorden/.