Opdatering af oversigt over hvor vi kommer af med genbrug og restaffald her i Bellavista

Indtast navnet på det affald, som du er i tvivl om, og få svar på, hvordan det skal sorteres: “Affalds ABC”

Se hvad der kan genbruges (og ikke kan) i pjecen “Genbrug med hjertet” 

Del:

Flere artikler nedenfor

Høringssvar til Gentofte Kommune om parkeringsregler

Kære alle beboere i Bellavista   Til orientering overvejer Gentofte kommune  i øjeblikket om parkeringsreglerne i kommunen skal justeres, herunder om kontrollen skal skærpes. Se https://gentofte.dk/det-lokale-demokrati/sammen-om-gentofte/borgermoeder-hoeringer-og-afgoerelser/borgerdialog-om-ny-parkeringsorden/.