Velkommen til generalforsamling i E/F Bellavista den 10. august 2021 kl. 19

Stedet er som sidste år Skovshoved Sejlklub.

Her er kopi af de 2 bilag, der er blevet sendt ud til alle medlemmer den 9. juli 2021:

Årsrapport E/F Bellavista fra 01.01.2020 til 31.12.2020: Klik her

Budget m. prognose fra 01.01.2021 til 31.12.2021: Klik her

Formandens årsberetning: Klik her

   

Del:

Flere artikler nedenfor

Høringssvar til Gentofte Kommune om parkeringsregler

Kære alle beboere i Bellavista   Til orientering overvejer Gentofte kommune  i øjeblikket om parkeringsreglerne i kommunen skal justeres, herunder om kontrollen skal skærpes. Se https://gentofte.dk/det-lokale-demokrati/sammen-om-gentofte/borgermoeder-hoeringer-og-afgoerelser/borgerdialog-om-ny-parkeringsorden/.