Efterårsnyt fra bestyrelsen

Kære alle beboere
Efter bestyrelsens møde 6. oktober er det blevet tid til en lille orientering:
Alle burde nu have fået påsat målere på alle varmeapparater. De virker allerede nu, men skæringsdatoen er først 1.1.2023. I løbet af de kommende uger modtager alle en individuel kode, der giver adgang til at følge sit eget varmeforbrug.
Vi anbefaler i øvrigt at læse den lille folder, som Ista-folkene burde have efterladt i alle lejligheder. Er den blevet væk, så se kopien her
Det er en god ide at gå ind på Istas hjemmeside – www.ista.com/dk. Der kan I finde flere gode sparetips og generelle råd om opvarmning.
Og nu vi er ved emnet: Det kommer nok ikke bag på nogen, at vi forventer en betydelig stigning af udgifterne til varme. Bellavista har en fastprisaftale på naturgas, der desværre udløber med udgangen af i år. På baggrund af samtaler med vores leverandør, OK, forventer vi en stigning på minimum 2-3 gange ift niveauet i 2021.
Eftersom vi ifølge Gentofte Fjernvarme ikke kan forvente at få indlagt fjernvarme før i 2025 eller 2026, har bestyrelsen iværksat en analyse af alternative – og midlertidige – opvarmningsformer indtil da. Hvis det viser sig, at der med (økonomisk) fordel kan installeres en midlertidig løsning mellem nu og 2025/26, vil vi indkalde til et informationsmøde, hvor vi gennemgår de forskellige muligheder. Der er ingen tvivl om, at energipriser fylder meget hos os alle og dermed også i bestyrelsens arbejde, og vi vil sikre, at alle beboere bliver godt informeret om de forskellige overvejelser og scenarier.
En lille notits om vores parkeringsordning: P-afgiften for at holde ulovligt på ejendommen stiger til 820 kr. Det er derfor endnu vigtigere at vi alle overholder reglerne og parkerer inden for stregerne i båsene. I samme moment anmoder vi alle beboere om ikke at lade deres bil holde i flere uger på en plads, fx. ifb med ferierejser. Vi har så få pladser til rådighed, at det er rart at vi alle kan få glæde af dem til dagligt. Er man væk i længere tid ad gangen, kan man med fordel parkere på den store parkeringsplads eller i de opmærkede båse ved stationen.
Vi slutter med lidt fest: Bestyrelsen inviterer til juletræstænding torsdag den 24. november kl. 19. I lighed med sidste år bliver arrangementet afholdt udendørs.
Og som altid: Besøg vores hjemmeside, hvor der ligger en masse gode informationer og de seneste nyheder: www.bellavista2930.dk
På vegne af bestyrelsen,
Regitze og Egon

På hjemmesiden er der en redegørelse for tallene bag forventningen at “A conto varmebetalingen må forventes at stige til mellem det dobbelte og det tredobbelte fra 01.01.23” klik her

Tak til Uwe jahn

Del:

Flere artikler nedenfor

Høringssvar til Gentofte Kommune om parkeringsregler

Kære alle beboere i Bellavista   Til orientering overvejer Gentofte kommune  i øjeblikket om parkeringsreglerne i kommunen skal justeres, herunder om kontrollen skal skærpes. Se https://gentofte.dk/det-lokale-demokrati/sammen-om-gentofte/borgermoeder-hoeringer-og-afgoerelser/borgerdialog-om-ny-parkeringsorden/.