Adgang gennem hjemmeside og app til fællesvaskeriet i Bellavista for ejere & lejere

Man kan stadig reservere vasketid nede i vaskeriet, men man kan også gøre det gennem denne hjemmeside www.vasketid.dk

Følgende gøres:

Gå på hjemmesiden www.vasketid.dk

  1. Vælg rubrikken til højre “Søg efter dit vaskeri”
  2. I feltet anføres vaskeriets adresse
  3. Vælg (tryk på), ”VIDERE” eller blot på linket
  4. På vaskeriets side vælges Login (ikon yderst til venstre)
  5. I Brugernavn anføres brugernavn (lejemåls-/brik nr.) og i password anføres det valgte password

Såfremt brugernavn og password ikke kendes kan dette aflæses under ”MIN KONTO” (ikon i øverste venstre hjørne – efter login), på betalingssystemet i vaskeriet.

Her er et print screen af siden vasketid.dk med vores vaskeriadresse:

På hjemmesiden er der vejledning til brug for at downloade en app til reservering.

Del:

Flere artikler nedenfor

Høringssvar til Gentofte Kommune om parkeringsregler

Kære alle beboere i Bellavista   Til orientering overvejer Gentofte kommune  i øjeblikket om parkeringsreglerne i kommunen skal justeres, herunder om kontrollen skal skærpes. Se https://gentofte.dk/det-lokale-demokrati/sammen-om-gentofte/borgermoeder-hoeringer-og-afgoerelser/borgerdialog-om-ny-parkeringsorden/.