Da Bellavista var grøn – en beretning fra 1950-erne til 1970-erne

Her er et link til en ny beretning på hjemmesiden, hvor vores ældste beboer Carny Steenberg og hendes søn Søren Steenberg fortæller om livet og hverdagen i Bellavista:

klik https://bellavista2930.dk/dengang-bellavista-var-groen/

Del:

Flere artikler nedenfor

Høringssvar til Gentofte Kommune om parkeringsregler

Kære alle beboere i Bellavista   Til orientering overvejer Gentofte kommune  i øjeblikket om parkeringsreglerne i kommunen skal justeres, herunder om kontrollen skal skærpes. Se https://gentofte.dk/det-lokale-demokrati/sammen-om-gentofte/borgermoeder-hoeringer-og-afgoerelser/borgerdialog-om-ny-parkeringsorden/.